Oaza Rodzin II stopnia – KRZYDLINA (7 – 23 sierpnia)

Spokój, piękno przyrody i duch historii. Niestety, jest ryzyko, że kto raz przeżyje rekolekcje w Krzydlinie, nie będzie chciał jeździć w inne miejsca. Zanim podejmiecie decyzję, przeczytajcie na stronie 😉

http://krzydlina.pl/

Odpowiedzialni: Dorota i Zbyszek Późnieccy
Tel.:  509 865 874 (Dorota) 608 045 708 (Zbyszek)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Wypełniona przez Was karta zostanie przesłana do Waszej pary rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej pary diecezjalnej.  Po potwierdzeniu pary rejonowej/diecezjalnej otrzymacie mail od prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę.

Ceny:


dorośli i dzieci ur. w 2004r. i starsze (16+)

1 380,00 zł

dzieci ur. w latach 2005-2016 (4-15)

1 000,00 zł

dzieci ur. w latach 2018-2020 (0-2)

— zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 500 zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od pary prowadzącej, że dotarła do nich zweryfikowana karta zgłoszeniowa. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do pary prowadzącej rekolekcje potwierdzenia przelewu. Jest to warunek konieczny do wpisania Was na listę podstawową.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 13.07.2020 r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
– o wpłaty w podanych terminach;
– o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
– dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
58 1240 1574 1111 0010 9064 5500
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OR2 Krzydlina Imię i Nazwisko

Zapisz dziecko na Oazę