Oaza Rodzin III stopnia – Rzeszów (30 czerwca – 16 lipca)

Stolica jedynego w Polsce regionu, gdzie nie dokonuje się aborcji. Chcecie poznać Kościół i Wspólnoty wychowujące mężnych i odważnych ludzi? Zapraszamy na III stopień do Rzeszowa do ośrodka Tabor prowadzonego przez Moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła.

http://tabor.rzeszow.pl/oferta/

Odpowiedzialni: Barbara i Wojciech Gałązka
Tel.: 501 574 745 (Wojtek)
Pobierz kartę zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com

Wypełniona przez Was karta zostanie przesłana do Waszej Pary Rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza, naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej Pary Diecezjalnej. Po potewierdzeniu Pary Rejonowej / Diecezjalnej otrzymacie mail od prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę.

Ceny:


dorośli

1 290,00 zł

dzieci ur. w latach 2013 i starsze (7+)

1 180,00 zł

dzieci ur. w latach 2014-2017 (3-6)

550,00 zł

dzieci ur. w roku 2018 (2 lata)

370,00 zł

dzieci ur. w latach 2019-2020 (0-1)

— zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 500 zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od pary prowadzącej, że dotarła do nich zweryfikowana karta zgłoszeniowa. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do pary prowadzącej rekolekcje potwierdzenia przelewu. Jest to warunek konieczny do wpisania Was na listę podstawową.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 15.06.2020r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
– o wpłaty w podanych terminach;
– o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
– dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
58 1240 1574 1111 0010 9064 5500
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OR3 Rzeszów Imię i Nazwisko

Zapisz dziecko na Oazę