Oazy Modlitwy (OM) w terminie 20.03 – 22.03.2020 r. w Żdżarach

Zapraszamy Was na rekolekcje Oazy Modlitwy (OM) w terminie 20.03 – 22.03.2020 r. w Żdżarach do pięknego ośrodka prowadzonego przez Siostry Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny.

Adres strony ośrodka: http://www.snrnazaret.pl/index.php/55-rekolekcje-w-zdzarach-u-matki

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Rz 8,15

W tym roku formacyjnym cała Nasza Wspólnota zadaje sobie pytanie, co to znaczy być wolnym i jak odnaleźć wolność w Chrystusie.  OM to rekolekcje dla wszystkich, którzy chcą zadać sobie pytania: Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Co mnie zniewala?

Kłamstwo – fałszywe schematy myślenia: “Nie da się tego zmienić”, “Muszę sobie sama poradzić”, “Na miłość Boga muszę zasłużyć” itd.

Lęk – trwanie w ciągłym strachu przed chorobą, przed brakiem pieniędzy, przed poczęciem dziecka, przed porażką w wychowaniu dzieci, przed niepowodzeniem zawodowym, przed oceną i odrzuceniem, przed utratą kontroli itd.

Grzech – tu każdy niech sobie sam odpowie….

Kto wyzwala? Tylko Jezus!

Para odpowiedzialna: Jola i Sławek Maliszkiewicz
tel Sławek: 601 345 135

Lista Rezerwowa


Pobierz kartę zgłoszenia
Wypełnioną kartę wyślij na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com

Wypełniona przez Was karta zostanie przesłana do Waszej pary rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej pary diecezjalnej.  Po potwierdzeniu pary rejonowej/diecezjalnej otrzymacie mail od prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę.


Koszty:


dorośli

180 zł

dzieci ur. w latach 2007-2013 (7-13)

130.00 zł

dzieci ur. w latach 2014-2016 (4-6)

90 zł

dzieci ur. w latach 2017-2020 (0-3)

bezpłatnie

Zadatek:
Zadatek w wysokości 100 zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od pary prowadzącej, że dotarła do nich zweryfikowana karta zgłoszeniowa. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do pary prowadzącej rekolekcje potwierdzenia przelewu. Jest to warunek konieczny do wpisania Was na listę podstawową.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
W tygodniu poprzedzającym rekolekcje do dnia 13.03.2020. Koniecznie!!! prosimy o dokonanie wpłaty oraz przesłanie potwierdzenia przelewu.

Dane do przelewu:
58 1240 1574 1111 0010 9064 5500
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OM Żdżary 20.03 – 22.03.2020 r. Imię i Nazwisko
Prosimy o dokładne wpisywanie tytułu przelewu.