REKOLEKCJE DOMOWE – PRZYGOTOWANIE

 • Rozeznanie: podjęcie decyzji, wyznaczenie celów i metod
  • Pierwszym momentem, w którym już otwieramy się na łaskę Ducha Świętego jest podjęcie decyzji o przeżyciu rekolekcji. Decyzja ta powinna być oparta na przekonaniu, że sam Bóg nas zaprasza i to On będzie działał, że to jest dar, który mam przyjąć z otwartością, wdzięcznością i nadzieją. Decyzja o podjęciu rekolekcji domowych powinna być podjęta z takim samym przekonaniem i realizowana z taką samą konsekwencją, jak ta o wyjeździe na oazę, bo Boża obietnica i łaska, która związana jest z realizacją zobowiązania „Rekolekcje” w tym roku łączy się z tą formą ćwiczeń duchowych.
  • Ważnym etapem duchowego rozwoju jest uświadomienie sobie swoich duchowych pragnień i potrzeb oraz sformułowanie duchowych celów. Między tymi dwoma momentami nie ma bezpośredniego przejścia, ale jest to pewna droga, na której musi dokonać się skonfrontowanie własnych przemyśleń, odczuć i pragnień z tym, co przekaże mi współmałżonek, zaproponuje wspólnota i co odkrywam jako Boże wezwanie. Jest to więc pewien proces, który musi odbywać się w duchu modlitwy, a najważniejsze jego elementy, oprócz pewnej racjonalnej oceny sytuacji, to namiot spotkania i dialog małżeński. Małżonkowie powinni więc podjąć wspólną decyzję o tym, nad jakimi dziedzinami życia duchowego, małżeńskiego, rodzinnego chcieliby podjąć pracę w te wakacje. Tych celów może być kilka, ale nie za wiele, część wspólnych, część indywidualnych, ważne, żeby były realistyczne i konkretne (pragnąć wiele, planować realnie). O pomysły lub pomoc w rozeznaniu można poprosić spowiednika, moderatora kręgu albo i cały krąg.
  • Metod i środków jest wiele i wśród różnych propozycji warto wybrać te, które wydaje się, że będą najbardziej dla nas owocne. Potrzeba tu z jednej strony pewnej odwagi i hojności serca (nie wybierać tylko tego co najbardziej znane lub najłatwiejsze), ale też wiary, że Bóg działa także przez środki bardzo ubogie i proste. Ważniejsza jest wierność obranej drodze i pragnienie wejścia w głąb swego serca, niż mnogość metod i środków. Fundamentem musi być to, co wynika z zobowiązań i charyzmatu DK, choć oczywiście nie powinno się na tym poprzestać.
 • Przygotowanie: duchowe i organizacyjne
  • Przygotowanie duchowe
   To po prostu regularna modlitwa w intencji dobrego przeżycia czasu wakacji, w intencji swojej rodziny, a przede wszystkim prośba o łaskę nawrócenia własnego serca, o otwartość na dary i natchnienia Ducha Świętego. Oczywiście ważne jest, by być w stanie łaski uświęcającej.
  • Przygotowanie od strony organizacyjnej
   • Wyznaczenie ram czasowych
    W zależności od rozeznanych celów duchowych, od możliwości naszej rodziny, wymiaru urlopu, planów wakacyjnych dzieci itp., należy wyznaczyć ramy czasowe naszych duchowych ćwiczeń. Może to być czas krótszy, ale bardziej intensywny, ale można też rozłożyć coś na cały czas wakacji. Chodzi tu oczywiście o to, co podejmujemy poza realizacją zobowiązań.
   • Przygotowanie w miarę konkretnego programu
    Program naszych rekolekcji domowych powinien być sformułowany w dość konkretny sposób: wyznaczenie stałych elementów w ciągu dnia, czy określone dni tygodnia, wybór określonych tematów, materiałów, konkretnych metod, zaplanowanie wspólnych aktywności, modlitw, Mszy św.
   • Zgromadzenie materiałów
    Warto włożyć trochę wysiłku i poświęcić czas, żeby z góry przygotować sobie, przynajmniej w podstawowym wymiarze, materiały, z których będziemy korzystać. Wybrać książki, artykuły do przeczytania, filmy do obejrzenia, konferencje do wysłuchania itp. Nie powinniśmy szukać materiałów na bieżąco, bo jest duże ryzyko, że nie utrzymamy właściwej dynamiki, a wyznaczonych celów nie uda nam się zrealizować.
   • Omówienie planów z dziećmi
    Oazę małą stanowi cała rodzina, dlatego dzieci powinny być włączone w ten projekt od samego początku. Warto wziąć pod uwagę ich oczekiwania, a na miarę ich możliwości zaangażować w planowanie i przygotowanie. Starsze dzieci mogą mieć wyznaczone swoje określone funkcje podczas rekolekcji domowych. Ograniczeniem jest tu tylko nasza własna pomysłowość.

Rekolekcje Domowe; zobacz jeszcze…