Wyzwoleni z ciemności

Kolejny już raz mogliśmy uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. W piątek 18 marca w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie odbyła się Msza Św. w intencji  kręgów, rodzin i kapłanów naszego legionowskiego rejonu. Podczas Liturgii mocno wybrzmiały słowa „przez mękę i krew wyzwolił nas z ciemności do światła”. Czy naprawdę wierzymy w całkowite wyzwolenie i przebaczenie naszych grzechów?

Przed mszą, wspólnie z parafianami i ks. Janem, przeżywaliśmy mękę Chrystusa podczas Drogi Krzyżowej. Dzięki rozważaniom, przygotowanym przez wspólnotę O. Pio, mogliśmy zgłębić treści poszczególnych stacji. Celebrans zachęcał nas, abyśmy kontemplując Golgotę, ujrzeli swoją drogę do Chrystusa. 

Eucharystię poprowadził ks. Karol, który wspiera i angażuje się w działanie nowopowstającego kręgu DK w parafii. Swoją homilię rozpoczął od przytoczenia paradoksu z zakresu logiki teologicznej : czy Bóg może stworzyć najcięższy kamień i czy go uniesie? Na obie części pytania odpowiemy, że tak, co zaprzecza logice. Jest tylko jeden kamień, którego bez naszej zgody nie udźwignie, to nasze serca. Bóg szanuje naszą wolność i czeka na naszą zgodę. Czeka, abyśmy przyjęli Jego syna i jego odkupieńczą mękę. Kapłan przestrzegał nas, abyśmy nie byli jak faryzeusze, którym „Królestwo Boże będzie zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Na koniec, ks. Karol życzył nam, abyśmy nie zmarnowali czasu Wielkiego Postu; abyśmy obrali Jezusa za  Króla w tych obszarach naszego życia,  w których jeszcze tego nie zrobiliśmy.

Podczas mszy, w liturgię słowa oraz posługę, zaangażowali się małżonkowie z parafialnego kręgu, który kończył właśnie etap ewangelizacji. Modlimy się, aby w jedności wytrwali na tej drodze oraz aby uczestnictwo w DK przynosiło owoce w ich życiu i prowadziło do Chrystusa. O oprawę eucharystii zadbała diakonia muzyczna, pod opieką Łukasza Kulasa. Wszystkim dziękujemy za obecność i modlitwę.

Kolejna msza odbędzie się 22.04.2022 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie o godz. 19:00.

Adrianna Błaszczak

Link do zdjęć z wydarzenia: https://drive.google.com/drive/folders/1FXcCLUau23tKgPZGqzImF5e7J7HmFhca

U stóp krzyża

Dnia 13.03.2022 r. w Parafii Jana Kantego w Legionowie odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty. We wspólnej modlitwie i rozważaniach dołączył do nas ponownie Rejon Tarchomin.

Miłym powrotem do normalności była możliwość powierzenia dzieci Diakonii Wychowawczej na czas modlitwy i spotkań w grupach rodziców.

W refleksję nad tematem Rejonowego Dnia Wspólnoty wprowadziła nas wspólnota młodzieżowa, która rozpoczęła modlitwą do Ducha Świętego i koordynowała przebieg całego wydarzenia. Po zawiązaniu wspólnoty odbył się namiot spotkania, podczas którego rozważaliśmy fragment: Iz. 49,1-6. Następnie cała wspólnota sprawnie podzieliła się na ok. 10-cio osobowe grupki, w których dzieliliśmy się zagadnieniem „KRZYŻA”, drugim członem naszego tegorocznego hasła “Prawda Krzyż Wyzwolenie”. Ciekawym i miłym urozmaiceniem była obecność naszych współbraci z Ukrainy, którzy również uczestniczyli w dzieleniu się podczas spotkań. Następnie, po odebraniu dzieci z Diakonii Wychowawczej, odbyła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Staruchowicz w koncelebrze ks. Proboszcza Grzegorza Kucharskiego.

Wśród ogłoszeń pojawiło się zaproszenie ks. Piotra Główki, moderatora DK, na spotkanie z Panem Robertem Kościuszko, które odbędzie się w dniu 20.03 w parafii Najświętszego Ciała i Krwi w Legionowie o godz. 15.00. Pan Robert jest autorem wielu książek i gier pobudzających dzieci (i dorosłych) do pogłębiania wiary, które przy okazji będzie można nabyć.

Podczas RDW nasza wspólnota hojnie wsparła Ukrainę, zbierając paczki żywnościowe dla potrzebujących.

Bogumiła Piszek

W kręgu jedności

W piątek 25 lutego odbyła się kolejna Msza Święta jednocząca kręgi Domowego Kościoła z rejonu legionowskiego. Miała ona miejsce w kościele garnizonowym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP. Podczas Eucharystii padły ważne pytania: czy słuchamy siebie nawzajem, czy znamy swoje pragnienia?

Piątkową Mszę św. o godz. 19:00 odprawili wspólnie wikariusze ze wspomnianej parafii. Przewodniczył jej ks. Mateusz Szczepański w towarzystwie ks. Tomasza Cabaja. Obaj księża z wielkim zaangażowaniem opiekują się kręgami Domowego Kościoła.

Ks. Mateusz rozpoczął kazanie od rozważania na temat Słowa Bożego, które jest żywe wówczas, gdy człowiek Nim żyje. A Słowo było tego dnia szczególnie wymowne. Nie ma chyba bardziej konkretnego w temacie nierozerwalności i jedności małżeńskiej, niż tekst z Ewangelii św. Marka: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.  Stanowiło ono punkt wyjścia do rozważań o tym, iż małżeństwo jest ciągłym przezwyciężaniem siebie. – „Gdyby nie Bóg, człowiek może osiągnąć wysokie stadium egoizmu, krzywdząc drugiego człowieka. Przykładem jest to, co dzieje się za wschodnią granicą” – mówił kapłan, nawiązując do wojny, która dotknęła Ukrainę. Ks. Mateusz kontynuował zadając zgromadzonym trudne pytania: Czy słuchamy siebie nawzajem w małżeństwie? W kręgu? Czy znamy nasze pragnienia? Jego zdaniem, to właśnie wiedza o wzajemnych pragnieniach rodzi jedność. Czy zadajemy sobie trud, aby je poznać? Czy znając je chcemy się o nie zatroszczyć? Czy szanujemy je? A może w kręgu to zasady stoją na pierwszym miejscu – ponad otwartością i szczerym zainteresowaniem?

Po Eucharystii odbyła się krótka adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wspólnota zaangażowała się w uwielbienie i dziękczynienie. Na koniec wspólnego spotkania, uczestnicy utworzyli krąg śpiewając pieśń: „Zjednoczeni w Duchu”. Jakkolwiek bylibyśmy wewnętrznie rozdarci, w świecie, gdzie liczy się przede wszystkim indywidualizm, jest nadzieja na prawdziwą i żywą wspólnotę: małżeńską i nie tylko – bo jest z nami Jezus, on kroczy z nami… „Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas.”

Na kolejną Mszę Świetą rejonu legionowskiego zapraszamy 18 marca do parafi Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie!

Agnieszka Mosakowska

Link do zdjęć z wydarzenia:
https://drive.google.com/drive/folders/17n0H9ldICVylRO9Wvz1DxONE-T7H6b3a

Eucharystia i wspólne kolędowanie

W piątek 28 stycznia 2022 r. nasza rejonowa wspólnota Domowego Kościoła, miała łaskę zjednoczenia się na wspólnej Eucharystii i radosnym kolędowaniu. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Józefowie przyjęła nas w swoim pięknym kościele w zimny, ale przepełniony świąteczną atmosferą wieczór.

Słowo, które skierował do nas celebrujący Mszę św. ks. Zbyszek Skowyra, zagłębiło nas w rozważaniu Łaski Bożej. Łaski, która zawsze uprzedza grzeszną naturę człowieka i działa właśnie w naszych słabościach, często poprzez błędy i upadki. Pokrzepiające przesłanie o potrzebie spotkań i formacji we wspólnocie, również wybrzmiało w ciepłym kazaniu wypowiedzianym  do nas.

Piękno Liturgii oraz bogata oprawa muzyczna Mszy Rejonowej, może nie były już zaskoczeniem, ale na pewno dodatkowo uświetniły nasze spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizacje Eucharystii i kolędowania w Józefowie: Księdzu Zbyszkowi Skowyrze, naszej obecnej parze rejonowej: Monice i Tomkowi Stańczak oraz Edycie i Pawłowi Czaplickimi, którzy w ubiegłym roku pełnili tę posługę; za ich pomoc i zaangażowanie w organizację spotkania.

Do zobaczenia już za miesiąc 25 lutego, tym razem w kościele garnizonowym  pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca w Legionowie.

Anna Kierzkiewicz

Link do zdjęć z wydarzenia:
https://drive.google.com/drive/folders/1q5vRTIHPZbqWPTYvWJckasVSYX8OCIXw?usp=sharing