Diakonia Miłosierdzia

“W parze z diakonią ewangelizacji i wyzwolenia musi iść diakonia miłosierdzia podejmująca różnego rodzaju zadania charytatywne, bez których żadna ewangelizacja nie może być wiarygodna i owocna.”

ks. Franciszek Blachnicki

Diakonia Miłosierdzia służy dziełom charytatywnym, które prowadzą do realizowania najważniejszego przykazania miłości, szczególnie wobec tych, którzy wymagają naszej troski i opieki.

Nasze działanie jest bardzo konkretną odpowiedzią na to wezwanie. Chcemy się troszczyć o siebie nawzajem, o potrzeby duchowe, ale też te materialne. Bo ucząc się dzielenia dobrami materialnymi, uczymy się kochać.

Jeśli chcesz służyć innym otwartym sercem i zaangażowaniem w realną pomoc,  zapraszamy. Razem możemy więcej.

Kontakt do nas:

Diakonia Miłosierdzia

Opiekun diakonii: ks Konrad Hasior

Odpowiedzialni: Magdalena i Paweł Smólscy

Adres e-mail: milosierdzie.praga@gmail.com

https://www.modlitwapostjalmuzna.pl

https://www.wirtualnachoinka.pl