Diakonia Oaz Rekolekcyjnych

Tak o nas mówił Ksiądz Franciszek Blachnicki:

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza (rekolekcyjna) jest szczególnym charyzmatem Ruchu, w niej jak w soczewce skupiają się problemy podejmowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia.

Idąc za tymi słowami diakonia organizuje rekolekcje w wymiarze diecezjalnym, czyli Oazy Ewangelizacji, Triduum i rekolekcje wakacyjne. Członkowie diakonii troszczą się przed rekolekcjami by informacje o nich dotarły do wspólnot, by mogły być one zorganizowane od strony technicznej oraz otaczają rekolekcje modlitwą, tak by i uczestnicy i diakonia mogli je dobrze przeżyć. W ramach spotkań przewidziana jest także formacja, by umożliwiając ją innym nie zapominać o naszej, w myśl zasady “życie z życia”. Za diakonię odpowiedzialni są ksiądz moderator Adam Banaszek oraz Magda Mitrzak.