Diakonia OMSA

Diakonia OMSA – nazwa diakonii wzięła się od posługi, z której jesteśmy najbardziej kojarzeni – z Oazy Modlitwy Szkoły Animatora, którą organizujemy co miesiąc w Choszczówce dla animatorów naszej diecezji. W czasie OMSA razem z księżmi i animatorami, tworzymy przestrzeń, która pomaga w oderwaniu od codziennego otoczenia wyjść na spotkanie z Panem w modlitwie, wsłuchać się w Jego głos, skonfrontować swoje życie z Jego Słowem oraz zaczerpnąć ze źródła Eucharystii. Ważnym aspektem Oaz Modlitwy w Choszczówce jest wspólnota animatorów, która się zawiązuje poprzez dzielenie się doświadczeniem własnej posługi, wymianę pomysłów dla naszych wspólnot i wspólną pracę. Jako diakonia staramy się w czasie OMSA także zainspirować animatorów do rozwoju intelektualnego.

Poza weekendami Szkoły Animatora otaczamy animatorów naszej diecezji modlitwą oraz angażujemy się w inne dzieła służące animatorom – m. in. współtworzymy formację dla odpowiedzialnych w diecezji i rejonach, a wraz z wcześniejszymi członkami diakonii tworzymy Oremus, czyli codzienne wprowadzenia do Namiotu Spotkania z liturgii słowa z danego dnia.

Animatorze! Zapraszamy Cię na OMSA, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Moderator – ks. Jarosław Gawroński xgawronski@gmail.com

Odpowiedzialna – Monika  Dąbrowska m.dabrowska25@wp.pl