Diakonia Liturgiczna

Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii

Krok 7 Drogowskazów Nowego Człowieka

Jesteśmy grupą osób kochających liturgię i pragnących tę miłość pogłębiać poprzez lepsze zrozumienie misteriów. O tej Miłości mówimy, do przyjęcia tej Miłości chcemy też prowadzić animatorów naszej diecezji oraz uczestników. Naszym zadaniem jest ciągła troska o wcielanie kroku 7 – aby liturgia była dla całej wspólnoty Kościoła źródłem i szczytem życia. Spotykamy się co miesiąc odmawiając wspólnie Liturgię Godzin, dzieląc się swoim życiem i rozwijając się poprzez formację liturgiczną w formie konferencji i warsztatów. Całe spotkanie kończymy omawianiem naszych planów na następny miesiąc, zamykając Apelem Jasnogórskim.
W ciągu roku prowadzimy konferencje, pomagamy w przygotowaniu szkół liturgicznych oraz szykujemy się do posług na rekolekcjach wakacyjnych. Pomagamy też w oprawie liturgicznej ważnych wydarzeń w życiu diecezji. Ale przede wszystkim staramy się być miejscem, w którym każdy może dzielić się swoimi talentami i wcielać w życie swoje pomysły.
Do diakonii zapraszamy wszystkie osoby po przeżytym 2 stopniu oraz pary z Domowego Kościoła
Z Bogiem!