Diakonia Modlitwy

Diakonia modlitwy musi być widziana w powiązaniu ze wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z wyliczonych zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie samego życia modlitwy. Szkoła modlitwy, wykorzystanie czy otwarcie się na wszystkie dary modlitwy, dary charyzmatyczne, to wszystko są pewne aspekty tego pogłębionego życia modlitwy. (…) Duch Święty obficie dzisiaj tych darów udziela, ale one muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele lokalnym, w strukturach parafialnych i grupy modlitewne muszą być tak ustawione, żeby widziały siebie na usługach parafii, właśnie jako diakonia modlitwy, która innych prowadzi do modlitwy i sama się modli. Dlatego w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia fundamentalna.
(ks. F. Blachnicki)

Jesteśmy Diecezjalną Diakonią Modlitwy Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Opiekunem diakonii jest ks. Jakub Kowalczyk. Spotykamy się przy w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 20.00

Posługujemy modlitwą wstawienniczą i raz w miesiącu organizujemy modlitwę uwielbienia, a także sesje Szkoły Modlitwy.

Osoby, które chciałyby się włączyć w taką posługę, prosimy o napisanie na adres: kontakt@diakoniamodlitwy.pl.

Natomiast wszystkich, którzy chcieliby wspierać nas poprzez indywidualną modlitwę osłonową oraz w intencjach zgłaszanych przez skrzynkę intencji, prosimy o kontakt na adres: intencje@diakoniamodlitwy.pl.