Zakończenie peregrynacji obrazu Świętej Rodziny

“Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9)

Jesteśmy wdzięczni za dar łaski otrzymany od Boga Ojca w postaci obecności Ikony św. Rodziny w naszych domach.

Jezu, Maryjo i Józefie – w ikonie św. Rodziny gościliście w naszych rodzinach, byliście obecni w codzienności naszego życia, a my mogliśmy wpatrywać się w Was, Waszą miłość, oddanie i jedność. Powierzaliśmy Wam nasze radości i troski oraz wszystkie nasze sprawy, które mamy ukryte w naszych sercach. Wierzymy, że Wasza obecność pośród nas ożywi nasze rodziny, odnowi w nich miłość i wzajemne relacje. Pobudzi nas do ofiarności i czynienia dobra dla bliźnich, abyśmy podążali drogą do świętości wyznaczoną przez naszego Pana i Zbawiciela w Duchu św. Dodawajcie nam odwagi, byśmy pośród narodów głosili chwałę Pana i sławili jego imię. Każdego dnia głosili jego zbawienie, rozgłaszali cuda pośród wszystkich ludów. Abyśmy się stali solą dla ziemi i światłością dla świata. Pragniemy stawać się Rodzinami na wzór Waszej, wypraszajcie dla naszych rodzin potrzebne łaski i czuwajcie nad naszą codziennością, błogosławcie i wskazujcie drogę do Boga Ojca. Wdzięczni za dar peregrynacji Ikony św. Rodziny w naszych domach – Rodziny rejonu Gocław-Wawer.

Msza rejonowa 01.05.2023 r.

W dniu 01.05.2023 r. spotkaliśmy się tradycyjnie w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12 na Eucharystii.

Za oprawę tego wydarzenia tym razem, zgodnie z naszym wrześniowym grafikiem odpowiadał krąg św. Rodziny i krąg św. Filomeny.

Liturgia była wzbogacona posługą małżeństw Domowego Kościoła przy ołtarzu, czytaniu, śpiewie psalmu i modlitwie powszechnej. Homilię wygłosił ks. Piotr Połomski.

Po Mszy Św. para rejonowa Emilia i Andrzej wprowadziła nas do kolejnego Drogowskazu Nowego Człowieka – Nowa kultura, natomiast świadectwem podzielił się Artur, który w pewnym momencie swojego życia postanowił podjąć dobrowolną ofiarę w intencji osób uzależnionych i tych którzy cierpią przez nałóg swoich najbliższych i przyłączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Następnie adorowaliśmy Pana Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na naszą Mszę Św. oraz diakonii liturgicznej za czuwanie nad zaangażowaniem członków DK podczas Eucharystii.

Kolejna Eucharystia odbędzie się 05.06.2023 r.

Do zobaczenia!

Msza rejonowa 03.04.2023 r.

W dniu 03.04.2023 r. spotkaliśmy się tradycyjnie w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12 na Eucharystii.

Po Mszy Św. odprawiona została Droga Krzyżowa ulicami parafii, w której braliśmy czynny udział.

Zamiast konferencji i świadectwa inspirowanego Drogowskazami Nowego Człowieka (tym razem tematem było “Świadectwo”) razem byliśmy świadkami dla innych, podążając za krzyżem w adoracji Pana Jezusa umęczonego, wędrującego po ulicach miasta.

Powtarzając za ks. Franciszkiem Blachnickim, naszym podstawowym obowiązkiem chrześcijańskim jest dawanie świadectwa. Ksiądz Franciszek Blachnicki podkreślał też, żebyśmy nie wątpili, że swoim świadectwem przyprowadzimy kogoś do Jezusa Chrystusa! Dodał też, że aby być prawdziwym świadectwem musimy narodzić się na nowo, żeby mieć osobistą relację z Chrystusem żywym i obecnym w moim życiu, wówczas nasze świadectwo jest przekonywujące. Jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, wówczas możemy iść dawać świadectwo.

Za oprawę liturgii odpowiadał krąg św. Charbela i krąg św. Józefa, który zaangażował się w czytanie, śpiew psalmu i przed Ewangelią oraz modlitwę wiernych.

Dziękujemy, że daliśmy tak liczne świadectwo i udział w drodze krzyżowej diecezjalnej i parafialnej idąc z Chrystusem ulicami Saskiej Kępy i rozważając 10 stację drogi krzyżowej.

Rejonowy Dzień Wspólnoty 12.03.2023 r.

W dniu 12.03.2023 r. o godz. 14:00 w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie, wspólnie z Rejonem Rembertów-Grochów oraz Oazą Młodzieżową przeżywaliśmy Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW).

Bardzo serdecznie i z radością powitał nas ks. Proboszcz parafii św. Karola Boromeusza, a zarazem opiekun kręgu z tej parafii – ks. Marek Gradziński, życząc nam aby podczas naszego Dnia Wspólnoty każdy z nas spotkał się osobiście z Jezusem przy studni Jakubowej i miał odwagę, jak Samarytanka głosić Jego miłość.

Podczas konferencji ks. Karol mówił o Kościele jako wspólnocie charyzmatów i służby. Okres Wielkiego Postu to czas modlitwy i duchowej walki, ale też może być pustynią – miejscem, w którym mówi Bóg.
Czy podejmujesz walkę, jak król Dawid?
Czy szukasz miejsca na słuchanie Słowa Bożego aby je wypełnić?
Czy podejmujesz posługę o którą jesteś proszony?
Poprzez chrzest w Twojej duszy jest zasiane ziarno i masz w sobie posłanie – jesteś wysłannikiem Boga, masz rozpalać w sobie charyzmat Światło-Życie. Jeżeli Kościół wzywa Cię do posługi – przyjmij ją i realizuj jak Chrystus ukazany w witrażu kaplicy Chrystusa-Sługi na Kopiej Górce w Krościenku. Być może ten czas Wielkiego Postu będzie czasem Twojej przemiany, być może dzięki Tobie (Twoim świadectwem życia) kościół podniesie się – tak jak podniósł go św. Franciszek w XIII w. usłyszawszy słowa z krucyfiksu: “Idź napraw mój Kościół”.

Podczas spotkania w grupach dzieliliśmy się naszą posługą na rzecz kręgu, wspólnoty, parafii. Dzieliliśmy się posiadanymi charyzmatami i doświadczeniami służby z ostatnich rekolekcji.

Ks. Łukasz w homilii wspomniał, że Ewangelia z III niedzieli Wielkiego Postu – mówi o dawaniu świadectwa. Czy świadczymy o Chrystusie nie tylko w kręgu – ale w codziennym życiu, w środowisku w którym Pan Bóg Cię stawia? Jesteś we wspólnocie – to znaczy, że Pan Bóg  Cię zapragnął – więc idź i głoś miłość Chrystusa tak jak Samarytanka.

Radością i miejscem spotkania była agapa, przy herbacie i ciastku mogliśmy cieszyć się wspólnotą.

Dziękujemy bardzo:
Gospodarzom: kręgom Św.Piotra i Św. Izydora Oracza za przygotowanie miejsca naszego spotkania. Czuliśmy się jak u siebie.
Diakonii wychowawczej, która w profesjonalny sposób zaopiekowała się pociechami. Dzieci były naprawdę w dobrych rękach, a o to się postarał krąg Św. Andrzeja Boboli.
Zawsze gotowym służyć Lektorom przy ołtarzu i czytaniu Słowa Bożego z kręgu Św. Rity i Św. Benedykta.
Diakonii muzycznej, która swoimi talentami muzycznymi – śpiewem i grą służyła podczas naszego dnia wspólnoty, z kręgu św. Antoniego z Padwy.
Z pomocą w sprzątaniu gospodarzom po agapie przyszedł krąg Św. Filomeny dla, którego obsługa mopa nie była straszna.
Wszystkim pozostałym kręgom, które przyczyniły się aby wspólny stół był zastawiony smakołykami. I Tym, którzy działali w cichości za nieocenioną pomoc. Bez Was wszystkich nie było by to możliwe.

Tak właśnie działa wspólnota dzieląc się swoimi darami i charyzmatami dla dobra bliźniego i chwałę Pana Boga.

Do zobaczenia 03.04.2023 r. na naszej wspólnotowej Mszy Rejonowej 
Nie może Ciebie zabraknąć!

Msza rejonowa 06.03.2023 r.

W dniu 06.03.2023 r. w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12 podczas Eucharystii modliliśmy się w intencji Rodzin z DK oraz wszystkich rodzin z tej parafii.

Liturgia była wzbogacona posługą małżeństw Domowego Kościoła przy ołtarzu, czytaniu, śpiewie psalmu, modlitwie powszechnej i oprawie muzycznej.

Następnie adorowaliśmy Pana Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy Św. para rejonowa Emilia i Andrzej wprowadziła nas do kolejnego Drogowskazu Nowego Człowieka – Liturgia, natomiast świadectwem podzielił Józef, który opowiedział nam o wielkim znaczeniu Liturgii w jego życiu.

Za oprawę tego wydarzenia, zgodnie z naszym wrześniowym grafikiem odpowiadał krąg św. Jana Pawła II i krąg św. Benedykta.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na naszą Mszę Św. oraz diakonii liturgicznej za czuwanie nad zaangażowaniem członków DK podczas Eucharystii.