Fundusz Rekolekcyjny

Fundusz rekolekcyjny to nie składka małżeńska* na Domowy Kościół. Fundusz rekolekcyjny to pieniądze, które mają posłużyć na pomoc dla małżeństw, których z różnych powodów w danym momencie nie stać na wyjazd na rekolekcje.
Brak pieniędzy nie może nigdy być przeszkodą do spotkania z Jezusem na rekolekcjach.

„Wiemy z doświadczenia, że z uczestnictwem w oazach łączy się prawie zawsze rozbudzenie życia nowego. Oaza jest właściwą oazą, czyli miejscem rozkwitu, rozwoju życia Bożego w tych konkretnych ludziach, którzy w niej uczestniczą.”
ks. Franciszek Blachnicki

Jako Wspólnota jesteśmy wezwani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by każdy mógł skorzystać z tego zaproszenia i OBIETNICY nowego życia!

Dane konta do przelewów na FUNDUSZ REKOLEKCYJNY:
77 1240 6087 1111 0011 1601 9427
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ”
WAŻNE. Tytuł przelewu: DAROWIZNA FUNDUSZ REKOLEKCYJNY

Darowizny pieniężne na rzecz Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

Przekazaną darowiznę na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT pamiętając o ograniczeniach i lmitach obowiązujacych w ordynacji podatkowej.

[*Składa małżeńska czyli 1/365 łącznego dochodu netto w skali roku każdego małżeństwa zbierana w kręgach na potrzeby Domowego Kościoła w rejonie (20%), diecezji (40%) i kraju (40%) zbierana jest w gotówce i przekazywana przez animatorów parze rejonowej.]