Listy Dyskusyjne

Członkowie wspólnoty mogą zapisać się do e-mailowej listy dyskusyjnej.
“Arka” jest listą ogólną Ruchu Światło-Życie.
“Familia” jest listą dla gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie – Domowego Kościoła.

Członkiem listy może być tylko osoba z naszej diecezji.

Na listach dyskusyjnych obowiązują następujące zasady:

 • odpowiadając na list maksymalnie go skracamy (zostawiamy tylko
  fragmenty nas interesujące);
 • sprawy do konkretnej, jednej osoby wysyłamy na adres prywatny (priva)
  a nie na listę;
 • przesyłając informację otrzymaną z innych źródeł, weryfikujemy ją i
  skracamy do niezbędnej części, usuwając wszelkie adresy e-mail z treści,
  oraz dodajemy link do oficjalnej strony www z daną informacją;
 • listy należy wysyłać w formacie plain text (czysty tekst),
  dopuszczone są też teksty sformatowane (kolory, pogrubienia, …);
 • wszystkie listy z załącznikami (fotografie, dokumenty, …) zostaną
  odrzucone;
 • jeśli jest potrzeba wysłania załącznika (np. zaproszenie) to należy
  umieścić w treści listu link do strony www lub dysku sieciowego, gdzie
  można ten załącznik znaleźć;
 • pisząc listy dbajmy o polski język oraz kulturalne wyrażanie się;
 • treści powinny być zgodne z nauczaniem Kościoła.

Listy dyskusyjne są listami zamkniętymi, niemoderowanymi. Oznacza to, że
możliwość wysyłania i odbierania wiadomości mają TYLKO członkowie listy,
a ich treść nie jest ocenzurowana.

E-maile z adresów niezapisanych na listę są blokowane.

Za wszystkie listy odpowiedzialnym jest Waldemar Bajdecki, natomiast w
danym momencie są też współodpowiedzialni, którzy koordynują obsługę
poszczególnych list.

Koordynatorem listy familia jest Irek Michalak.
Kontakt familia-admins@wpraga.oaza.pl.