Oaza Ewangelizacji – KACZYN (2 – 9 sierpnia)

Dlaczego Kaczyn? Ponieważ leży na Kielecczyźnie, w otoczeniu wielu atrakcji turystycznych regionu Gór Świętokrzyskich.
Gdyż oferuje dobre warunki lokalowe i „jedzeniowe”.
Albowiem ma świetny teren dla aktywnego spędzania czasu z rodziną.
Dlatego, że jest stosunkowo niedaleko od Warszawy.
No, bo nigdy tu nie byliście, a trzeba poznawać nasz kraj.

A przede wszystkim dlatego, że tutaj, na rekolekcjach…. spotkasz Jezusa. On czeka na Ciebie!

Odpowiedzialni: Agnieszka i Łukasz Dąbrowscy
Tel.: 502 300 670 (Agnieszka)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Wypełniona przez Was karta zostanie przesłana do Waszej pary rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej pary diecezjalnej.  Po potwierdzeniu pary rejonowej/diecezjalnej otrzymacie mail od prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę.

Ceny:


dorośli i dzieci ur. w 2012 r. i starsze (8+)

560,00 zł

dzieci ur. w latach 2013 – I poł. 2017 (4-7)

280,00 zł

dzieci ur. w latach II poł. 2017 – 2020 (0-3)

— zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 300 zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od pary prowadzącej, że dotarła do nich zweryfikowana karta zgłoszeniowa. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do pary prowadzącej rekolekcje potwierdzenia przelewu. Jest to warunek konieczny do wpisania Was na listę podstawową.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 28.06.2020 r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
– o wpłaty w podanych terminach;
– o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
– dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
58 1240 1574 1111 0010 9064 5500
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OE Kaczyn Imię i Nazwisko

Zapisz dziecko na Oazę