Oaza Rodzin II stopnia – SKOMIELNA CZARNA (17 lipca – 2 sierpnia)

Święty Ojciec Pio patronuje ośrodkowi rekolekcyjnemu Ojców Kapucynów w Beskidzie Makowskim, tylko 60 km od Krakowa. Ojcowie Kapucyni doskonale rozumieją potrzeby rodzin, które przyjeżdżają na rekolekcje budować swoje relacje z Bogiem, ale też spędzać czas w rodzinie i we wspólnocie. Czas w Skomielnej można dobrze przeżyć pod każdym względem!

Odpowiedzialni: Katarzyna i Paweł Skiba
Tel.: 609 491 578 (Paweł)
Moderator: Ks. Janusz Grygier

Pobierz kartę zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com

Wypełniona przez Was karta zostanie przesłana do Waszej Pary Rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza, naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej Pary Diecezjalnej. Po potewierdzeniu Pary Rejonowej / Diecezjalnej otrzymacie mail od prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę.

Ceny:


dorośli i dzieci ur. w 2007 r. i starsze (13+)

1 540,00 zł

dzieci ur. w latach 2008-2017 (3-12)

770,00 zł

dzieci ur. w latach 2018-2020 (0-2)

– zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 500 zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od pary prowadzącej, że dotarła do nich zweryfikowana karta zgłoszeniowa. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do pary prowadzącej rekolekcje potwierdzenia przelewu. Jest to warunek konieczny do wpisania Was na listę podstawową.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 29.06.2020r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
– o wpłaty w podanych terminach;
– o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
– dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
58 1240 1574 1111 0010 9064 5500
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OR2 Skomielna imię i nazwisko

Zapisz dziecko na Oazę