Oaza Rodzin III stopnia – WADOWICE (17 lipca – 2 sierpnia)

Już same Wadowice, a w nich Klasztor Karmelitów Bosych to, rzec można, kopalnia wątków do rozważania i zgłębiania podczas Oazy Rodzin III stopnia. A kiedy spojrzeć na dalszą okolicę – Kalwaria Zebrzydowska, Kraków – wiadomo już, że będą to rekolekcje wypełnione przeżyciami.
Miejsce to zostało naznaczone obecnością dwóch Świętych – Rafała Kalinowskiego, budowniczego klasztoru i pierwszego przełożonego wspólnoty karmelitańskiej w Wadowicach, oraz Jana Pawła II, który wielokrotnie wspominał, jak ważny dla jego duchowego wzrostu był karmelitański klasztor „na górce”. I, rzecz jasna, doświadczamy tu także obecności duchowej wszystkich Świętych związanych z Karmelem. Trudno tutaj nie przeżyć zachwytu Kościołem.
I wszystko to wystarczyłoby, żeby jechać do Wadowic na „trójkę”, nawet, gdyby trzeba było spać w namiotach. Jednak to nie grozi zdecydowanym na te rekolekcje. Zobaczcie sami:

Odpowiedzialni: Beata i Janusz Chmielewscy
Tel.: 502 192 351 (Janusz)

LISTA REZERWOWA
Pobierz kartę zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekolekcjewarszawapraga@gmail.com

Wypełniona przez Was karta zostanie przesłana do Waszej Pary Rejonowej w celu potwierdzenia. Jeżeli jesteście spoza, naszej diecezji, karta zostanie wysłana do Waszej Pary Diecezjalnej. Po potewierdzeniu Pary Rejonowej / Diecezjalnej otrzymacie mail od prowadzących zapisy informujący, na jakie konto i w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę.

Ceny:

dorośli i dzieci ur. w 2007r. i starsze
1 200,00 zł

dzieci ur. w latach 2008 – I poł. 2017

600,00 zł
dzieci ur. w latach II poł. 2017-2020 (0-3)
– zł

Zadatek:
Zadatek w wysokości 500 zł od rodziny, prosimy wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od pary prowadzącej, że dotarła do nich zweryfikowana karta zgłoszeniowa. Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie do pary prowadzącej rekolekcje potwierdzenia przelewu. Jest to warunek konieczny do wpisania Was na listę podstawową.
Zadatku nie wpłacamy jeśli otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście rezerwowej.

Dopłata całości:
Dopłatę za rekolekcje prosimy wpłacić do 29.06.2020r. po otrzymaniu potwierdzenia wysokości opłaty.

WAŻNE!!! prosimy:
– o wpłaty w podanych terminach;
– o przekazywanie przyjmującym zgłoszenia potwierdzeń przelewów;
– dokładne wpisywanie tytułu przelewu

Dane do przelewu:
58 1240 1574 1111 0010 9064 5500
STOWARZYSZENIE „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
Tytuł przelewu: OR3 Wadowice imię i nazwisko

Zapisz dziecko na Oazę