1% podatku na rzecz Ruchu w naszej diecezji

Alleluja!

Kochana Wspólnoto!

Wkrótce rozpocznie się remont i rozbudowa domu w Zielonce przy ul. Mickiewicza 39/41, który w testamencie przekazała na rzecz diecezji misjonarka, Ś.P. p. dr Elżbieta Kołakowska. Ksiądz Biskup Romuald pragnie przekazać pod stałą opiekę naszemu Ruchowi ten dom – Pustelnię w Mieście, który już się stał miejscem naszej modlitwy, spotkań i posługi w Kościele. Więcej informacji o Domu na stronie www.pustelniawmiescie.pl.  

Po remoncie, by ten piękny dar, który otrzymujemy mógł służyć formacji, modlitwie, rekolekcjom i spotkaniom dzieci, młodzieży i małżonków konieczne będzie odpowiednie wykończenie domu. Będzie ono kosztownym zadaniem spoczywającym na całym Ruchu Światło-Życie naszej diecezji, dlatego już teraz chcemy pozyskiwać fundusze na ten cel.

Możecie wspomóc wykończenie naszego domu, wpłacając 1% podatku dochodowego na rzecz współpracującej z nami Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI.PL

Wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS: 0000309499 

I bardzo ważne: w rubryce „cel szczegółowy” prosimy o wpisanie: OAZA

Tylko w ten sposób zgromadzone środki trafią do naszego Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Prosimy o przekazanie tej informacji w kręgach DK, a młodzież ze wspólnot młodzieżowych i dziecięcych prosimy o poinformowanie rodziców o możliwości przekazania 1% na wykończenie Domu Ruchu Światło-Życie.

Podaruj nam 1% abyśmy działali na 100%!

Z modlitwą i błogosławieństwem

Ks. Jarosław Gawroński

moderator diecezjalny