18 czerwca Jubileuszowy Dzień Wspólnoty DK w Jabłonnie

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki pisał o „charyzmacie spotkania”, który ma być realizowany przez regularne uczestnictwo w dniach wspólnoty. Punktem wyjścia zatem jest spotkanie — osobiste spotkanie z Jezusem, spotkanie z Jezusem w drugim człowieku. Jest to możliwe tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. To On nas uzdalnia do otwierania się na Boga i na człowieka, On jest sprawcą jedności we wspólnocie, w Kościele. Wspólne trwanie na modlitwie pozwala nam wejść w tajemnicę Pięćdziesiątnicy, napełnić się darami Ducha, by móc chwalić Pana i wyjść do świata z Dobrą Nowiną!

18 czerwca  2023 roku Jubileuszowy Dzień Wspólnoty + Agapa

Zapraszamy do świętowania Jubileuszu 50-lecia Domowego Kościoła, każdego członka naszej wspólnoty diecezjalnej.
Zapraszamy niedziela 18 czerwca do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie ul. Modlińska 105 https://parafiajablonna.info/
Ten czas czas ma być przeżywany w Duchu Nowej Kultury:

  • Zawiązanie wspólnoty godz. 13.45
  • Eucharystia godz. 14.00
  • Przyjęcie nowych kręgów do Domowego Kościoła
  • Agapa
  • Spotkania rekolekcyjne
  • Bilety na pielgrzymkę do Częstochowy 
  • Modlitwa NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA…..

Nie zabraknie także innych atrakcji, które mają nas otworzyć i przybliżyć do drugiego człowieka.
Trwanie w Ruchu Światło–Życie nierozłącznie wiąże się z uczestnictwem w spotkaniach wykraczających poza własny mały krąg. Jubileusz zaś jest dobrą okazja do świętowania i dziękowania za dar naszego ruchu oraz do zrobienia podsumowania z naszego bycia w Domowym Kościele.
Zapraszam do jak najliczniejszego uczestnictwa w dziękczynnej Eucharystii.
WSZYSCY czujcie się zaproszeni i zabierzcie opiekunów Waszych kręgów.

Jezu Ty się tym zajmij
Marta i Artur Kołaczek
ks. Marek Kruszewski +