19 maja 2 rocznica śmierci księdza Piotra Urbanowskiego.

W czwartek 19 maja, w parafii M. B. Królowej Polski w Wołominie, o godzinie 18.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji życia wiecznego księdza Piotra. Przewodniczyć jej będzie ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Po Mszy modlitwa przy grobie na cmentarzu w Wołominie. Zapraszamy też do wejścia na stronę poświęconą ks.Piotrowi: https://kspiotrurbanowski.pl 
warto przeczytać napisanej na niej wspomnienia i świadectwa.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy w jedności …

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Uznaję bowiem nieprawość swoją
A grzech mój jest zawsze przede mną
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem co złe jest przed Tobą

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
I prawy w swoim sądzie
Oto urodziłem się obciążony winą
I jako grzesznika poczęła mnie matka

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie
Naucz mnie tajemnic mądrości
Pokrop mnie hizopem a stanę się czysty
Obmyj mnie a nad śnieg wybieleję

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Spraw abym usłyszał radość i wesele
Niech się radują kości które skruszyłeś
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
I zmaż wszystkie moje przewinienia

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Stwórz Boże we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
I nie odbieraj mi świętego ducha swego

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
I wzmocnij mnie duchem ofiarnym
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
I wrócą do Ciebie grzesznicy

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Uwolnij mnie Boże od kary za krew przelaną Boże mój Zbawco
Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość
Panie otwórz wargi moje
A usta moje będą głosić Twoją chwałę

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
A całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz
Boże moją ofiarą jest duch skruszony
Pokornym i skruszonym sercem Ty Boże nie gardzisz

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci

Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze
I na wieki wieków Amen

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci