Konspekt na Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego

Alleluja!

Zbliża się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Św. i jest jeszcze ostatni moment, żeby ustalić z ks. Proboszczem i  duszpasterzami, czy nie dałoby się posłużyć Charyzmatem Ruchu w parafii i oprócz tradycyjnej krótkiej modlitwy, jako dar na 100 lecie urodzin Ojca Franciszka nie zorganizować w parafii w dowolnej i możliwej formie rozszerzonej Nowenny, z dłuższą modlitwą i dzieleniem w małych grupkach. Wspaniała ekipa młodzieżowo-domowokościołowa z parafii Św. Jakuba na Tarchominie przygotowała do dowolnego wykorzystania i dostosowania do Waszych potrzeb nowennę, oparta na poszczególnych elemantach Charyzmatu Ruchu Światło-Życie, (tzw. Wielkich Charyzmatów) którą można wykorzystać we wspólnocie/kręgu i/lub zaproponować nawet chętnym parafianom, szczególnie z innych wspólnot i grup duszpasterskich.Na Tarchominie taka forma nowenny była po mszy wieczornej, jako dodatkowa forma modlitwy i spotkania. Można wybrać z materiałów, co będzie możliwe i zrealizować u Was!

Link do materiałów: https://cutt.ly/Nowenna2021

Pozdrawiam serdecznie i błogosławię
ks. Jarek Gawroński