Ogólnopolska Zbiórka Żywności

W dniach 25 i 26 marca 2022 r. odbyła się Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod patronatem Caritas.

W ramach zbiórki, prowadzonej przez Domowy Kościół, w dwóch sklepach Biedronka w Otwocku udało się zebrać blisko 900 kilogramów produktów, z których przygotowano prawie 50 paczek, stanowiących wsparcie dla osób potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom za pomoc materialną oraz wolontariuszom, którzy poświęcali swój czas zachęcając klientów do ofiarności, sortując żywność i rozwożąc paczki. Dziękujemy za modlitwę w intencji powodzenia akcji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Romana Błażejczyka za podjęcie się trudnej roli koordynatora zbiórki w jednym ze sklepów.

„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.” (Jk 2, 14-17)

Dorota i Rafał Kałaska

Diakonia Miłosierdzia rejonu Otwock-Kresy

Galeria ze zbiórki i pakowania żywności