Pilne wezwanie do modlitwy i świadectwa!

Drodzy Bracia i Siostry z Ruchu Światło-Życie,
w ostatni czwartek Trybunał Konstytucyjny RP swoim orzeczeniem
radykalnie ograniczył możliwość przeprowadzania aborcji. Od tego czasu
nie ustają protesty przeciwników ochrony życia, zarówno na ulicach
miast, jak też w różnych mediach elektronicznych. Nadszedł zatem dla nas
czas dawania jednoznacznego świadectwa o wierności charyzmatowi
światło-życie. Wzywam wszystkich utożsamiających się z tym znakiem
naszego Ruchu do wzmożonej modlitwy i dawania świadectwa: osobistego, w
mediach społecznościowych i w inny, dostępny nam sposób. Niech zwłaszcza
w tym ważnym czasie nie zabraknie naszego jednoznacznego opowiedzenia
się za życiem, które jest wielkim darem Boga.

ks. Marek Sędek, Moderator generalny Ruchu Światło-Życie