Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym

W sobotę 19 listopada br., przeżywać będziemy Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. To ostatnie spotkanie przed najbliższym wydarzeniem  w wymiarze międzynarodowym, które odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku w Lizbonie. Hasło spotkania podał papież : Maryja wstała i poszła z pośpiechem. (Łk 1.39).  Ojciec Święty skierował także orędzie przygotowujące do tych spotkań.

Zapraszamy do zaangażowania duszpasterzy, katechetów, siostry zakonne, liderów grup młodzieżowych, ludzi zaangażowanych w duszpasterstwo, osoby wybierające się na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, a także wszystkich młodych. Spotkania to okazja do duchowego wzmocnienia i omodlenia spraw Duszpasterstwa Młodzieży, a także do budowania wspólnoty pomiędzy grupami młodych formujących się przy parafiach diecezji.

W tym roku spotkania odbędą się w 4 miejscach w diecezji, tak by ułatwić uczestnikom dotarcie i udział w wydarzeniach. Każde spotkanie ma swój odrębny plan. Szczegóły oraz materiały graficzne promujące ten dzień, a także każde ze spotkań w rejonach na stronie: https://diecezja.waw.pl/sdm-2022-w-wymiarze-diecezjalnym/