Nowa para diecezjalna DK

Śpieszę z radosną nowiną, że ksiądz Biskup Romuald Kamiński dekretem zatwierdził na 3 letnią kadencję nową parę diecezjalną Domowego Kościoła.
Zostali nią Agnieszka i Marcin Skłodowscy.

Pamiętajmy o nich w modlitwie, wypraszając dary Ducha Św. i opiekę Niepokalanej Matki Kościoła i całej Świętej Rodziny oraz wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w ich posłudze w Domowym Kościele naszej Diecezji, którą oficjalnie rozpoczną od pielgrzymki DK na Jasną Górę 9 września A.D. 2023.

Jednocześnie z tym dniem posługę zakończy aktualna Para Diecezjalna, Marta i Artur Kołaczek, którym już teraz wyrażajmy modlitewną (i nie tylko) wdzięczność za 3 lata pełnej poświęcenia dla Ruchu owocnej i pięknej posługi.

Dziękujemy też za gotowość do podjęcia posługi pozostałym małżeństwom, które kandydowały i zostały wybrane przez Krąg Diecezjalny, celem przedstawienia ich Księdzu Biskupowi jako kandydatów na nową Parę Diecezjalną: Edycie i Pawłowi Czaplickim oraz Aleksandrze i Pawłowi Lutoborskim.

Niech Pan Was prowadzi na dalszych drogach posługi w Kościele i szczególnie w Ruchu.

Z modlitwą i błogosławieństwem
Ks. Jarosław Gawroński
moderator diecezjalny RŚ-Ż