Diecezjalny Dzień Wspólnoty za nami (17.09.2023).

Zobacz podziękowania, fotorelacje, świadectwa i ogłoszenia….

Każdy z nas, każdy ochrzczony posiada dary Ducha Świętego. To nie jest coś nadzwyczajnego, co ma się dopiero objawić – to już jest w nas od początku. Z tą drogą wiary, nadziei łączą się różne doświadczenia. Jest to zwykle droga, która prowadzi przez pustynię, droga oschłości, droga ciemności, droga, która przede wszystkim musi być podejmowana w cierpliwości. To jest zwyczajna droga życia wewnętrznego i życia chrześcijańskiego….. Nic nie jest próżne i daremne jeśli jest niesione przez wiarę i miłość.” ks. F. Blachnicki

Dziękujemy za życzliwość i serce, jakie nam okazywaliście, wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim parom rejonowym z którymi tworzyliśmy krąg diecezjalny.

Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym animatorom i uczestnikom rekolekcji formacyjnych śródrocznych i wakacyjnych.

Dziękujemy odpowiedzialnym i członkom diakonii, za poświęcony czas i cały trud włożony w budowanie naszej wspólnoty.

Dziękujemy biskupom za błogosławieństwo i wielką życzliwość oraz kapłanom posługującym w naszych kręgach za opiekę i głoszenie Słowa Bożego.

Dziękujemy Bogu za nieskończoną dobroć, w której sprawił, że na naszej drodze pojawiły się osoby, które swoim życiem potwierdzały, że charyzmat Światło-Życie jest żywy.

Dziękujemy Bogu, że wypełniał Nasze serca pokojem i radością. Boże spraw, aby wszyscy Ci, którzy Tobie służą, znaleźli w Tobie odpocznienie i w jedności modlitwy wysławiali Twoje dzieła.

„Święty, potężny jesteś Panie nasz! Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.”

Jezu Ty się tym zajmij
Marta i Artur Kołaczek
ks. Marek Kruszewski+

Fotorelacja z Dnia Wspólnoty:

Nowa para diecezjalna DK – Agnieszka i Marcin Skłodowscy
Nowy Moderator diecezjalny DK – ks. Zbyszek Rajski

Przyszła na nas kolej!
Drogą wolności jest jedynie służba, dlatego że jest ona zewnętrznym wyrazem miłości, a tylko miłość przynosi wolność. ks. F. Blachnicki

Droga Wspólnoto
Podejmujemy posługę z poczuciem, że Bóg nas wciąż zaskakuje i prowadzi drogą, o której jeszcze niedawno nawet nie myśleliśmy. Po ludzku mieliśmy inne pomysły na najbliższe trzy lata, ale mamy świadomość jak wiele otrzymaliśmy i dlatego chcemy odpowiedzieć na wezwanie do służby. Przyjęcie odpowiedzialności za wspólnotę wiąże się z poczuciem pewnego ciężaru, obawy, żeby nie zakopać talentu, nie zawieść nadziei. Z drugiej strony mamy w sobie pokój, bo przecież plan Boga niezmiennie jest wspaniały i nic Mu nie umknęło, wie jakich grzeszników wybrał.

Rok formacyjny rozpoczynamy z ogromną wdzięcznością za posługę Marty i Artura Kołaczków oraz ks. Marka Kruszewskiego, wielu z nas doświadczyło tego jak wielką miłość mają do naszej wspólnoty, do całego Ruchu. Są dla nas przykładem podążania drogą wolności, czynienia daru z siebie. I nie chodzi o górnolotne słowa i kurtuazyjne zwroty, znamy ich od 1995 roku, gdy na pierwszych rekolekcjach oazowych Artur jako animator głosił kerygmat, a Marta poznawała swojego przyszłego męża:) Te wszystkie lata w Ruchu, a szczególnie ostatni czas posługi, jest potwierdzeniem umiłowania charyzmatu Światło-Życie. Serdecznie Wam dziękujemy za świadectwo wytrwałości, wierności i poświęcony czas. Dziękujemy ks. Markowi, który jest uosobieniem dobroci, wyrozumiałości i czułości naszego Pana.

Co przed nami? Wchodzimy w drugą 50-tkę Domowego Kościoła co nie oznacza, że mamy
w ramach świętowania osiąść na laurach i celebrować swoją wspaniałość. Jubileusz odbieramy jako okazję do odnowy gorliwości i na nowo odkrywanie charyzmatu naszego Ruchu. Ten rok formacyjny przeżywamy pod hasłem „Kościół żywy”, a pierwszym źródłem życia jest osobiste spotkanie z Jezusem, które później oddziałuje na moje małżeństwo, rodzinę i wspólnotę Kościoła. Jesteśmy przekonani, że w tym roku powinniśmy szczególnie zawalczyć o modlitwę- Namiot Spotkania, rekolekcje formacyjne i ewangelizację-pilotaż.
Jeśli wejdziemy cali to wyjdziemy inni-przemienieni, doświadczymy, że życie wyjątkowo
smakuje. W trakcie roku będziemy Was zachęcać, aby odkrywać i pogłębiać te trzy charyzmaty.

Do spotkania!
Agnieszka i Marcin Skłodowscy
ks. Zbyszek Rajski

Na Dniu Wspólnoty rozdawano informator – zachęcamy do przejrzenia go w formacie PDF.
Znajdziemy w nim między innymi kalendarz pracy rocznej, informacje o nadchodzących rekolekcjach, zachętę do skorzystania z Aplikacji Dialog małżeński.

POBIERZ INFORMATOR