WIELKA NOC!

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. EXSULTET

Wdzięczni za odkupienie Jezusa, który bierze naszą śmierć, a daje nam życie, pragniemy stawać się coraz bardziej podobnymi do Niego. Niech Zmartwychwstały da nam odwagę, aby miłować tak jak On nas umiłował i wydać się całymi.
On jest naszym Światłem i Życiem, błogosławionych Świąt!

ks. Zbyszek Rajski
Agnieszka i Marcin Skłodowscy