Adwentowy Dzień Wspólnoty w Żywym Kościele

Druga niedziela adwentu (10.12) roku 2023 zapadnie członkom Ruchu Światło-Życie w pamięć w sposób szczególny. Bo wspólnie z sąsiadującym rejonem Domowego Kościoła oraz młodzieżą „oazową”, radośnie i we wspólnocie przeżywaliśmy adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty. Rejony Legionowo i Tarchomin po raz kolejny pięknie współtworzyły Żywy Kościół, spotykając się w parafii Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Płudach.

Spotkanie w grupach poprzedziły zawiązanie wspólnoty i Namiot Spotkania w oparciu o fragment Listu św. Pawła do Galatów (Ga 5, 16-26):

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Napełnieni takimi wskazówkami i kierunkowskazami Słowa Bożego do życia małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego podczas spotkań w grupach dzieliliśmy się, czym dla nas jest Żywy Kościół, oraz wyjaśnialiśmy i uświadamialiśmy sobie znaczenie jego poszczególnych cech. 

Kolejnym elementem RDW była Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Staruchowicz – moderator wspólnoty młodzieżowej. W homilii rozwinął temat eklezjalnego wymiaru naszego Ruchu.

Dziękujemy Panu Bogu za Rejonowy Dzień Wspólnoty, gospodarzom za serdeczne przyjęcie, a naszej rejonowej Diakonii Muzycznej za piękne i sumienne wypełnienie służby.

Radujmy się! Nasz Zbawiciel jest już blisko!!!

Monika i Tomek