Pokazać Jezusa

Pokazać dzieciom Jezusa to nie tylko wprowadzać zasady czy uczyć o wierze. Potrzebujemy ciągłej refleksji nad tym czy naprawdę dajemy Jezusa …

W piątkowy wieczór 28.10.2022 r. nasz rejon Legionowo zgromadził się na wspólnej Eucharystii i modlitwie różańcowej. Piękna świątynia pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w której nie raz już mieliśmy łaskę spotkania, rozbrzmiała naszym śpiewem i uwielbieniem. Mszę świętą koncelebrowali ks. Mirek Gawryś i ks. Piotr Główka, a w konfesjonale posługiwali ks. Tomek Smoliński i ks. Jarek Gawroński.  

Słowa naszego moderatora rejonowego ks. Piotra Główki od początku celebracji prowadziły nas do pochylenia się nad zagadnieniem jedności, która prowadzi do służby Jezusowi i dawania go tym, do których zostaliśmy posłani. Wspólna Eucharystia rodzin z ruchu Domowego Kościoła nie została przeżyta w oderwaniu od tygodnia misyjnego, ale dogłębnie wpisała się w jego treść. Wg. ks. Piotra, jako rodzice zostajemy wysłani do pogan, którzy w naszych rodzinach mają okazję poznać Jezusa. Pokazać dzieciom Jezusa to nie tylko wprowadzać zasady czy uczyć o wierze. Czasami oznacza to, żeby metaforycznie oddać połowę majątku i pozwolić odejść, tak jak uczynił najlepszy z ojców. Potrzebujemy ciągłej refleksji nad tym czy naprawdę dajemy Jezusa – to, że wypełniamy wszystkie zobowiązania i stosujemy się do zasad DK wcale nie musi być z tym równoznaczne…

Kolejny miesiąc wspólnotowej wędrówki za nami. Dziękujemy Bogu za łaskę formacji w Domowym Kościele, naszych księży moderatorów, oraz za nas wszystkich.

Wspólna Eucharystia przypomina nam tych, z którymi pielgrzymujemy. Zgodnie z zamysłem czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego nie jesteśmy sami wśród trudów. Otrzymujemy słowo, które oświetla życie.

Anna K.

Na świętego Hieronima

Ostatnia Msza Święta naszego rejonu miała miejsce 30 września w parafii p.w. Jana Kantego w Legionowie. Odbyła się ona we wspomnienie liturgiczne św. Hieronima. Proboszcz tutejszej parafii  – Grzegorz Kucharski, nawiązywał w swoim kazaniu wielokrotnie do tej postaci, podkreślając jednocześnie wagę umiłowania Pisma Świętego.

Sedno treści jaką ks. Grzegorz Kucharski chciał przekazać kręgom Domowego Kościoła można podsumować słowami patrona dnia. Brzmiały one następująco: „Nie pozwól, aby Twoje czyny przeczyły Twoim słowom. Żeby ktoś nie powiedział: Dlaczego nie praktykujesz, tego co głosisz?”. A słowa Pasterza jak najbardziej przemawiały za tym, że jednak głosimy nie tylko słowem, bo przecież charyzmatem naszego ruchu jest – jak stwierdził – miłość, która przemienia.  Nasze światło, to nie blask flesza symbolizujący wartości tego świata – ostre światło, krótkie, potem już ciemność. My gromadzimy się jak przy płonącej świecy, w kręgu. A to z kolei powoduje wytwarzanie ciepła. Celem ma być ono przede wszystkim w relacjach małżeńskich.  Ktoś dzięki małżonkowi, mógł stać się wspaniałym człowiekiem. Nie! Wcale nie dzięki niemu, ale dzięki jego miłości. A miłość to Bóg, który mówi językiem miłości. Wszystko tak proste i takie niedzisiejsze, a jednak nasze.

Kapłan wielokrotnie nawiązywał do tego, iż szczególnie 50 lat po oddaniu nas wszystkich pod szczególną opiekę Maryi, mamy za co być wdzięczni. Dlatego, zgodnie z tym do czego zostaliśmy zachęceni: „Śpiewajmy Magnificat od rana do wieczora”.

Agnieszka Mosakowska

Z błogosławionym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

Piątek 27 maja to jeden z wielu dni w historii Legionowa i naszej wspólnoty.
Jednak, ofiarowany nam przez Pana Boga dzień, był niezwykły. Nasza kolejna wspólna Eucharystia w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie, wigilia ustanowienia Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego patronem Legionowa oraz 27 rocznica przyjęcia sakramentu Kapłaństwa przez Naszego Moderatora Rejonowego Księdza Piotra Główki.

W Parafii już o 18.00 zagościły relikwie Błogosławionego, a piękny wykład Pana Grzegorza Polaka (przed nasza mszą świętą) przybliżył nam odwagę, wiarę i pokorę księdza Kardynała Wyszyńskiego. Zasady jego życia okazują się ciągle aktualne i potrzebne.
Eucharystii Rejonowej Domowego Kościoła o godzinie 20.00 przewodniczył ks. Jarek, który modlił się o łaski dla księdza Piotra w rocznice święceń. Księża Piotr, Grzegorz, Adam i Jan w koncelebrze modlili się na nasze małżeństwa, abyśmy doskonalili relacje z Jezusem Chrystusem. Księża Marcin i Mariusz – pozwalali na oczyszczenie serc w sakramencie pokuty.


Podczas Liturgii wybrzmiały słowa „wiele Ludu mam w tym mieście”. W kolejnych dniach okaże się: Czy ufamy słowom psalmu “Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi” ? Czy pamiętamy słowa “Ja jestem z tobą” ? Czy włączamy nasze życie w życie kościoła ?
Czy raczej staramy się czasami dołączać wiarę do swojego planu na życie – jak mieszkańcy z miasta z pierwszego czytania?


Wielką łaską dla nas było uczestniczyć w tej Eucharystii i zostać pobłogosławionym relikwiami błogosławionego Kardynała. Niech to błogosławieństwo będzie “kairos-em” dla naszego dalszego życia, a Pryscylla i Akwila dają nam przykład do angażowania się w Kościele i parafii.


Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński wstawiaj się za nami.
Owocnych wakacji i Rekolekcji z Panem Bogiem
Monika i Tomasz Stańczak


Link do zdjęć z wydarzenia: https://drive.google.com/drive/folders/1qSKcU_XQyBq0o7LEGVpX_glKf6Dwoqv1?usp=sharing


ps. Dziękujemy Panu Bogu i Wam za cały rok formacji, za uczestnictwo w rejonowych Mszach Świętych, gorliwość w modlitwie osłonowej, pomoc w okazywaniu miłosierdzia, upiększanie eucharystii śpiewem i służbą na ołtarzu, pilotowanie nowych kręgów, wsparcie w funkcjonowaniu naszej strony internetowej, diakoni słowa, dbanie o finanse wspólnoty. Dziękujemy animatorom i łącznikom. Cieszy nas obecność każdego z Was na kręgach, dzielenie się radościami i wyzwaniami, gotowość do służby Bogu i ludziom.

Wyzwoleni z ciemności

Kolejny już raz mogliśmy uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. W piątek 18 marca w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie odbyła się Msza Św. w intencji  kręgów, rodzin i kapłanów naszego legionowskiego rejonu. Podczas Liturgii mocno wybrzmiały słowa „przez mękę i krew wyzwolił nas z ciemności do światła”. Czy naprawdę wierzymy w całkowite wyzwolenie i przebaczenie naszych grzechów?

Przed mszą, wspólnie z parafianami i ks. Janem, przeżywaliśmy mękę Chrystusa podczas Drogi Krzyżowej. Dzięki rozważaniom, przygotowanym przez wspólnotę O. Pio, mogliśmy zgłębić treści poszczególnych stacji. Celebrans zachęcał nas, abyśmy kontemplując Golgotę, ujrzeli swoją drogę do Chrystusa. 

Eucharystię poprowadził ks. Karol, który wspiera i angażuje się w działanie nowopowstającego kręgu DK w parafii. Swoją homilię rozpoczął od przytoczenia paradoksu z zakresu logiki teologicznej : czy Bóg może stworzyć najcięższy kamień i czy go uniesie? Na obie części pytania odpowiemy, że tak, co zaprzecza logice. Jest tylko jeden kamień, którego bez naszej zgody nie udźwignie, to nasze serca. Bóg szanuje naszą wolność i czeka na naszą zgodę. Czeka, abyśmy przyjęli Jego syna i jego odkupieńczą mękę. Kapłan przestrzegał nas, abyśmy nie byli jak faryzeusze, którym „Królestwo Boże będzie zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Na koniec, ks. Karol życzył nam, abyśmy nie zmarnowali czasu Wielkiego Postu; abyśmy obrali Jezusa za  Króla w tych obszarach naszego życia,  w których jeszcze tego nie zrobiliśmy.

Podczas mszy, w liturgię słowa oraz posługę, zaangażowali się małżonkowie z parafialnego kręgu, który kończył właśnie etap ewangelizacji. Modlimy się, aby w jedności wytrwali na tej drodze oraz aby uczestnictwo w DK przynosiło owoce w ich życiu i prowadziło do Chrystusa. O oprawę eucharystii zadbała diakonia muzyczna, pod opieką Łukasza Kulasa. Wszystkim dziękujemy za obecność i modlitwę.

Kolejna msza odbędzie się 22.04.2022 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie o godz. 19:00.

Adrianna Błaszczak

Link do zdjęć z wydarzenia: https://drive.google.com/drive/folders/1FXcCLUau23tKgPZGqzImF5e7J7HmFhca

U stóp krzyża

Dnia 13.03.2022 r. w Parafii Jana Kantego w Legionowie odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty. We wspólnej modlitwie i rozważaniach dołączył do nas ponownie Rejon Tarchomin.

Miłym powrotem do normalności była możliwość powierzenia dzieci Diakonii Wychowawczej na czas modlitwy i spotkań w grupach rodziców.

W refleksję nad tematem Rejonowego Dnia Wspólnoty wprowadziła nas wspólnota młodzieżowa, która rozpoczęła modlitwą do Ducha Świętego i koordynowała przebieg całego wydarzenia. Po zawiązaniu wspólnoty odbył się namiot spotkania, podczas którego rozważaliśmy fragment: Iz. 49,1-6. Następnie cała wspólnota sprawnie podzieliła się na ok. 10-cio osobowe grupki, w których dzieliliśmy się zagadnieniem „KRZYŻA”, drugim członem naszego tegorocznego hasła “Prawda Krzyż Wyzwolenie”. Ciekawym i miłym urozmaiceniem była obecność naszych współbraci z Ukrainy, którzy również uczestniczyli w dzieleniu się podczas spotkań. Następnie, po odebraniu dzieci z Diakonii Wychowawczej, odbyła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Staruchowicz w koncelebrze ks. Proboszcza Grzegorza Kucharskiego.

Wśród ogłoszeń pojawiło się zaproszenie ks. Piotra Główki, moderatora DK, na spotkanie z Panem Robertem Kościuszko, które odbędzie się w dniu 20.03 w parafii Najświętszego Ciała i Krwi w Legionowie o godz. 15.00. Pan Robert jest autorem wielu książek i gier pobudzających dzieci (i dorosłych) do pogłębiania wiary, które przy okazji będzie można nabyć.

Podczas RDW nasza wspólnota hojnie wsparła Ukrainę, zbierając paczki żywnościowe dla potrzebujących.

Bogumiła Piszek