Szczególny czas

W świecie naszych wartości, rodziny, sakramentów i Kościoła – Wielki Post i piątek to szczególny czas – towarzyszenia Jezusowi w drodze krzyżowej. 23 lutego 2024 r. zgromadziliśmy się w imię Jezusa w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, aby wspólnotowo modlić się, wspierać i rozważyć wartości istotne dla nas samych oraz naszych rodzin.

Piątkowy wieczór w tym zaganianym i rozpędzonym do granic wytrzymałości  świecie to czas na odpoczynek i rozrywkę. Jednak w świecie naszych wartości, rodziny, sakramentów i Kościoła – Wielki Post i piątek to szczególny czas – towarzyszenia Jezusowi w drodze krzyżowej. 23 lutego 2024 r. zgromadziliśmy się w imię Jezusa w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie, aby wspólnotowo modlić się, wspierać oraz rozważyć wartości istotne dla nas samych i naszych rodzin. W tym dniu przed Eucharystią rozważania z poszczególnych stacji drogi krzyżowej prowadziły nas do analizy relacji z najbliższymi. Słowo Boże i kazanie księdza Marka Jeznacha, który odprawiał Eucharystię wskazywały, aby nie odsuwać czasu nawracania, aby nie słuchać podszeptów złego i świata który podpowiada “nie teraz, później”. Aby wykorzystać szansę do zatrzymania się, refleksji i spojrzenia w głąb swojego serca i własnego życia, zastanowienie się nad tym co trzeba naprawić – i to właśnie w Tym Wielkim Poście. Szczególny czas, święty czas – skupienia się nad sednem naszego życia chrześcijańskiego – tajemnicą męki i śmierci i Zmartwychwstania. Szczególny czas – w naszych Domowych Kościołach: pomocy, wspierania się, podpowiadania – uczynienia sobie nowego serca i nowego ducha, odrzucenia wszystkiego tego co nam przeszkadza, wszystkich przywar, egoizmu i tego wszystkiego co sprawia, że skupiamy się na sobie, a nie na drugim człowieku. Słowa księdza Marka wzywały nas do odpowiedzi na wielkopostne wezwanie do naprawy naszego życia, do zastanowienia się co można zmienić w sobie i co można dobrego wnieść w nasze rodziny w te 40 dni. Wielki Post – Szczególny Czas Łaski.

Zdjęcia z wydarzenia poniżej:

Bezcenny dar i zadanie

26 stycznia w parafii św. Józefa Oblubieńca w Legionowie spotkaliśmy na kolejnej Eucharystii członków Domowego Kościoła rejonu Legionowo. Ksiądz proboszcz Marcin Czeropski oraz ksiądz wikariusz Tomasz Cabaj polecali Panu Bogu i obejmowali modlitwą nasze małżeństwa i rodziny Domowego Kościoła oraz księży posługujących w naszych kręgach.

Pomimo okresu ferii Pan Bóg zebrał całkiem sporą gromadkę swoich owieczek, aby wsłuchali sie w słowa Pisma Świętego. Ksiądz proboszcz w kazaniu nakierował nasze myśli na temat rodziny i relacji w niej, w szczególności relacji rodziców z dziećmi. Pokazał czego tak naprawdę oczekują dzieci, a co daje świat.

Wskazał, że świat nie daje nam pokarmu wartościowego, że karmi nas papką (“dziś tak jest, tak się robi, wszyscy tak robią…”) . Świat prowadzi nas szeroką i łatwą droga. Niestety często prowadzi ona do przepaści: będziemy żyli coraz gorzej, obniżając poprzeczkę wymagań dla siebie i dzieci (coraz mniej wymagań, więcej swobody, zwalnianie z obowiązków, marnotrawienie czasu). Wskazał, że to my rodzice i przez całe życie jesteśmy nauczycielami i katechetami dla swoich dzieci. W szkole nie nauczą się tego czego powinna nauczyć rodzina: troski i zaangażowania.

Najbardziej efektywną formą nauki jest przykład z życia, a nie wykład z życia. Szkoła jedynie wykształci dzieci, ale ich nie ukształtuje. Ich bogactwem będzie to co wyniosą z domu. Inwestujmy w dzieci kapitał którego nikt nie ukradnie, który będzie procentował w dorosłym życiu : wiara i pracowitość , obowiązkowość, bezinteresowność, zaangażowanie, dobre wychowanie, kultura, umiejętność współpracy i życia społecznego. To jest właściwe i odpowiedzialne zadanie dla małżeństw z Domowego Kościoła. To powód do dumy, a nie strachu czy wstydu. Bezcenny dar i zadanie. Nie izolacja, życie pod kloszem, w dobrobycie, ale umiejętność rozróżniania dobra od zła, rzeczy wartościowych od nie wartych uwagi. Żeby umiały mieć swoje zdanie i dystans do tego co narzuca świat.

Jaki świat otwieramy przed swoimi dziećmi dając im wszystko to co najnowsze, najlepsze?


Tradycyjnie po Mszy Świętej mieliśmy chwile spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Adorowaliśmy Pana rozważając kazanie ks. F. Blachnickiego o Eucharystii – tekst kazania tutaj: https://www.liturgia.pl/kazanie-o-eucharystii/

Monika i Tomek Stańczak

Na kolejną Eucharystię zapraszamy 23 lutego do parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Link do zdjęć z Eucharystii i adoracji https://drive.google.com/drive/folders/1wzvd0GqfPSL76_GMNBjr9tDZYqEiS7Q9?usp=sharing

Emmanuel. Bóg z nami.

Wielkim darem dla nas od Nowo Narodzonego była Msza Święta w intencji rodzin Domowego Kościoła i księży posługujących w naszej wspólnocie, która odbyła sie w jeden z ostatnich dni roku 2023. 

Eucharystię w parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie odprawiał ks. Zbyszek Skowyra. Modlitwą obejmowaliśmy nas samych, nasze dzieci, inne małżeństwa Domowego Kościoła, księży nam posługujących prosząc również o pokój i jedność w naszych rodzinach i wspólnocie.

W kazaniu przypomnieliśmy sobie radość Symeona który oczekiwał na Zbawiciela. Rozważaliśmy jak my oczekiwaliśmy na Boże Narodzenie. Dziękowaliśmy za słowa zapisane w ewangelii św. Jana, że “kiedy jesteśmy blisko Jezusa to trwamy w światłości”, oraz że “kto miłuje swego brata trwa w światłości”. 

Tradycyjnie po Mszy Świętej mieliśmy chwile spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Adorowaliśmy Pana w ciszy. W naszych sercach wciąż trwała radość z Narodzenia Pana, którą wyraziliśmy wspólnym śpiewem kolęd na początku i końcu adoracji. 

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną rejonową mszę świętą – 26 stycznia, w piątek do parafii Św. Józefa Oblubieńca w Legionowie!

Monika i Tomek Stańczak

PS. Link do zdjęć z Eucharystii i adoracji tutaj – https://photos.google.com/share/AF1Q….j?key=mr2023 oraz poniżej:

Adwentowy Dzień Wspólnoty w Żywym Kościele

Druga niedziela adwentu (10.12) roku 2023 zapadnie członkom Ruchu Światło-Życie w pamięć w sposób szczególny. Bo wspólnie z sąsiadującym rejonem Domowego Kościoła oraz młodzieżą „oazową”, radośnie i we wspólnocie przeżywaliśmy adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty. Rejony Legionowo i Tarchomin po raz kolejny pięknie współtworzyły Żywy Kościół, spotykając się w parafii Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Płudach.

Spotkanie w grupach poprzedziły zawiązanie wspólnoty i Namiot Spotkania w oparciu o fragment Listu św. Pawła do Galatów (Ga 5, 16-26):

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Napełnieni takimi wskazówkami i kierunkowskazami Słowa Bożego do życia małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego podczas spotkań w grupach dzieliliśmy się, czym dla nas jest Żywy Kościół, oraz wyjaśnialiśmy i uświadamialiśmy sobie znaczenie jego poszczególnych cech. 

Kolejnym elementem RDW była Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Staruchowicz – moderator wspólnoty młodzieżowej. W homilii rozwinął temat eklezjalnego wymiaru naszego Ruchu.

Dziękujemy Panu Bogu za Rejonowy Dzień Wspólnoty, gospodarzom za serdeczne przyjęcie, a naszej rejonowej Diakonii Muzycznej za piękne i sumienne wypełnienie służby.

Radujmy się! Nasz Zbawiciel jest już blisko!!!

Monika i Tomek

Czyńcie znaki dobra

Między innymi takie słowa usłyszeli członkowie Domowego Kościoła uczestniczący w Mszy Świętej 24 listopada w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Równolegle inni członkowie Domowego Kościoła pełnili służbę miłosierdzia zbierając dary w legionowskich sklepach.

Diakonia muzyczna, służba liturgiczna oraz krąg św. Maksymiliana Kolbego z tutejszej parafii służyli uczestnikom listopadowej Mszy Świętej w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Eucharystii przewodniczył ksiądz Marek, który w oparciu o Słowo Boże z dnia mówił nam że “tajemnicą jest jakie znaki Bożej mocy dokonały się przez nas w życiu innych ludzi”, wskazywał, że kluczowe jest “co sam zrobisz żeby tu przyjść, na spotkanie z Jezusem Chrystusem”. Skupiamy się na wyłącznie własnych siłach, nad tym co sami zrobimy,  co sami zaplanujemy, zarobimy, zapominamy “jakie dary daje nam Jezus”. Znaki dobra mamy czynić w imię Jezusa Chrystusa, i kochać – w imię Jezusa Chrystusa. W słowach księdza Marka wybrzmiewało, że “w czynieniu dobra i okazywaniu miłości nie ma granic”, że “zawsze można więcej, mocniej, piękniej – i to zwłaszcza wobec najbliższych, w rodzinie małżeństwie”. Umocnił nas tym słowem, ale i zadał nam też trudne pytania “Czy chcecie wspierać się wzajemnie w zdrowiu i chorobie służąc sobie z serca, czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie biorąc za wzór Jezusa Chrystusa, czy chcecie oddać mu całe swoje życie?”.

Po Eucharystii był czas Adoracji i osobistego spotkania z Pełnią Miłości. 

Dobremu Bogu niech będą dzięki za ten listopadowy modlitwę i spotkanie.

Monika i Tomek Stańczak

PS. Panu Bogu dziękujemy za Diakonię Miłosierdzia i uczestników zbiórki dzięki którym udało się zebrać ponad 1000 kg produktów dla najbardziej potrzebujących.

Poniżej kilka zdjęć – oddających tylko drobną część radości ze wspólnego spotkania: