Bezcenny dar i zadanie

26 stycznia w parafii św. Józefa Oblubieńca w Legionowie spotkaliśmy na kolejnej Eucharystii członków Domowego Kościoła rejonu Legionowo. Ksiądz proboszcz Marcin Czeropski oraz ksiądz wikariusz Tomasz Cabaj polecali Panu Bogu i obejmowali modlitwą nasze małżeństwa i rodziny Domowego Kościoła oraz księży posługujących w naszych kręgach.

Pomimo okresu ferii Pan Bóg zebrał całkiem sporą gromadkę swoich owieczek, aby wsłuchali sie w słowa Pisma Świętego. Ksiądz proboszcz w kazaniu nakierował nasze myśli na temat rodziny i relacji w niej, w szczególności relacji rodziców z dziećmi. Pokazał czego tak naprawdę oczekują dzieci, a co daje świat.

Wskazał, że świat nie daje nam pokarmu wartościowego, że karmi nas papką (“dziś tak jest, tak się robi, wszyscy tak robią…”) . Świat prowadzi nas szeroką i łatwą droga. Niestety często prowadzi ona do przepaści: będziemy żyli coraz gorzej, obniżając poprzeczkę wymagań dla siebie i dzieci (coraz mniej wymagań, więcej swobody, zwalnianie z obowiązków, marnotrawienie czasu). Wskazał, że to my rodzice i przez całe życie jesteśmy nauczycielami i katechetami dla swoich dzieci. W szkole nie nauczą się tego czego powinna nauczyć rodzina: troski i zaangażowania.

Najbardziej efektywną formą nauki jest przykład z życia, a nie wykład z życia. Szkoła jedynie wykształci dzieci, ale ich nie ukształtuje. Ich bogactwem będzie to co wyniosą z domu. Inwestujmy w dzieci kapitał którego nikt nie ukradnie, który będzie procentował w dorosłym życiu : wiara i pracowitość , obowiązkowość, bezinteresowność, zaangażowanie, dobre wychowanie, kultura, umiejętność współpracy i życia społecznego. To jest właściwe i odpowiedzialne zadanie dla małżeństw z Domowego Kościoła. To powód do dumy, a nie strachu czy wstydu. Bezcenny dar i zadanie. Nie izolacja, życie pod kloszem, w dobrobycie, ale umiejętność rozróżniania dobra od zła, rzeczy wartościowych od nie wartych uwagi. Żeby umiały mieć swoje zdanie i dystans do tego co narzuca świat.

Jaki świat otwieramy przed swoimi dziećmi dając im wszystko to co najnowsze, najlepsze?


Tradycyjnie po Mszy Świętej mieliśmy chwile spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Adorowaliśmy Pana rozważając kazanie ks. F. Blachnickiego o Eucharystii – tekst kazania tutaj: https://www.liturgia.pl/kazanie-o-eucharystii/

Monika i Tomek Stańczak

Na kolejną Eucharystię zapraszamy 23 lutego do parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

Link do zdjęć z Eucharystii i adoracji https://drive.google.com/drive/folders/1wzvd0GqfPSL76_GMNBjr9tDZYqEiS7Q9?usp=sharing

Emmanuel. Bóg z nami.

Wielkim darem dla nas od Nowo Narodzonego była Msza Święta w intencji rodzin Domowego Kościoła i księży posługujących w naszej wspólnocie, która odbyła sie w jeden z ostatnich dni roku 2023. 

Eucharystię w parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie odprawiał ks. Zbyszek Skowyra. Modlitwą obejmowaliśmy nas samych, nasze dzieci, inne małżeństwa Domowego Kościoła, księży nam posługujących prosząc również o pokój i jedność w naszych rodzinach i wspólnocie.

W kazaniu przypomnieliśmy sobie radość Symeona który oczekiwał na Zbawiciela. Rozważaliśmy jak my oczekiwaliśmy na Boże Narodzenie. Dziękowaliśmy za słowa zapisane w ewangelii św. Jana, że “kiedy jesteśmy blisko Jezusa to trwamy w światłości”, oraz że “kto miłuje swego brata trwa w światłości”. 

Tradycyjnie po Mszy Świętej mieliśmy chwile spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Adorowaliśmy Pana w ciszy. W naszych sercach wciąż trwała radość z Narodzenia Pana, którą wyraziliśmy wspólnym śpiewem kolęd na początku i końcu adoracji. 

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną rejonową mszę świętą – 26 stycznia, w piątek do parafii Św. Józefa Oblubieńca w Legionowie!

Monika i Tomek Stańczak

PS. Link do zdjęć z Eucharystii i adoracji tutaj – https://photos.google.com/share/AF1Q….j?key=mr2023 oraz poniżej:

Adwentowy Dzień Wspólnoty w Żywym Kościele

Druga niedziela adwentu (10.12) roku 2023 zapadnie członkom Ruchu Światło-Życie w pamięć w sposób szczególny. Bo wspólnie z sąsiadującym rejonem Domowego Kościoła oraz młodzieżą „oazową”, radośnie i we wspólnocie przeżywaliśmy adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty. Rejony Legionowo i Tarchomin po raz kolejny pięknie współtworzyły Żywy Kościół, spotykając się w parafii Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Płudach.

Spotkanie w grupach poprzedziły zawiązanie wspólnoty i Namiot Spotkania w oparciu o fragment Listu św. Pawła do Galatów (Ga 5, 16-26):

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.

Napełnieni takimi wskazówkami i kierunkowskazami Słowa Bożego do życia małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego podczas spotkań w grupach dzieliliśmy się, czym dla nas jest Żywy Kościół, oraz wyjaśnialiśmy i uświadamialiśmy sobie znaczenie jego poszczególnych cech. 

Kolejnym elementem RDW była Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Staruchowicz – moderator wspólnoty młodzieżowej. W homilii rozwinął temat eklezjalnego wymiaru naszego Ruchu.

Dziękujemy Panu Bogu za Rejonowy Dzień Wspólnoty, gospodarzom za serdeczne przyjęcie, a naszej rejonowej Diakonii Muzycznej za piękne i sumienne wypełnienie służby.

Radujmy się! Nasz Zbawiciel jest już blisko!!!

Monika i Tomek

Czyńcie znaki dobra

Między innymi takie słowa usłyszeli członkowie Domowego Kościoła uczestniczący w Mszy Świętej 24 listopada w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Równolegle inni członkowie Domowego Kościoła pełnili służbę miłosierdzia zbierając dary w legionowskich sklepach.

Diakonia muzyczna, służba liturgiczna oraz krąg św. Maksymiliana Kolbego z tutejszej parafii służyli uczestnikom listopadowej Mszy Świętej w parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Eucharystii przewodniczył ksiądz Marek, który w oparciu o Słowo Boże z dnia mówił nam że “tajemnicą jest jakie znaki Bożej mocy dokonały się przez nas w życiu innych ludzi”, wskazywał, że kluczowe jest “co sam zrobisz żeby tu przyjść, na spotkanie z Jezusem Chrystusem”. Skupiamy się na wyłącznie własnych siłach, nad tym co sami zrobimy,  co sami zaplanujemy, zarobimy, zapominamy “jakie dary daje nam Jezus”. Znaki dobra mamy czynić w imię Jezusa Chrystusa, i kochać – w imię Jezusa Chrystusa. W słowach księdza Marka wybrzmiewało, że “w czynieniu dobra i okazywaniu miłości nie ma granic”, że “zawsze można więcej, mocniej, piękniej – i to zwłaszcza wobec najbliższych, w rodzinie małżeństwie”. Umocnił nas tym słowem, ale i zadał nam też trudne pytania “Czy chcecie wspierać się wzajemnie w zdrowiu i chorobie służąc sobie z serca, czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie biorąc za wzór Jezusa Chrystusa, czy chcecie oddać mu całe swoje życie?”.

Po Eucharystii był czas Adoracji i osobistego spotkania z Pełnią Miłości. 

Dobremu Bogu niech będą dzięki za ten listopadowy modlitwę i spotkanie.

Monika i Tomek Stańczak

PS. Panu Bogu dziękujemy za Diakonię Miłosierdzia i uczestników zbiórki dzięki którym udało się zebrać ponad 1000 kg produktów dla najbardziej potrzebujących.

Poniżej kilka zdjęć – oddających tylko drobną część radości ze wspólnego spotkania:

Strzeżcie się kwasu

Ostatnia Msza Święta naszego rejonu miała miejsce 20 października w parafii p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Odbyła się ona we wspomnienie liturgiczne św. Jana Kantego. Ksiądz Piotr Główka, proboszcz tutejszej parafii nawiązał w swoim kazaniu do tej postaci wyjaśniając jednocześnie co mówi nam Pismo Święte w tym dniu.

Treści jaką ks. Piotr chciał przekazać nam, członkom Domowego Kościoła zawarte są w słowach Ewangelii z dnia.

„Nie bójcie się tych którzy zabijają ciało, a potem już więcej uczynić nie mogą…  Bójcie się Tego który …ma moc wtrącić do piekła”

“Nie ma bowiem nic ukrytego co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”

“żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet wszystkie włosy są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi …”.

Słowa Pasterza wskazywały, że w naszej formacji istotne jest, aby wystrzegać się “obłudy faryzeuszów”, że świadectwo o Bogu dajemy nie tylko słowem, ale również naszymi czynami i zaangażowaniem w rodzinie, pracy, kościele, “jako równi służący równym”.

Po Eucharystii czekała na nas niespodzianka w postaci możliwości wsparcia modlitwą  posłanych w listopadzie na misję do Kenii. Cała wspólnota objęła modlitwą wstawienniczą ks. Piotra i Małgorzatę, zarówno w kościele jak i podczas misji. 

Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą różańcową. 

Monika i Tomek

KIlka zdjęć poniżej: