Krąg rejonowy 04.02.2023 r.

W parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12, odbyło się kolejne w tym roku formacyjnym wspólne spotkanie animatorów kręgów rejonu Gocław-Wawer.

Dzieliliśmy się radościami i troskami w naszych kręgach, gościliśmy też Artura Kołaczek, który wraz z żoną Martą są Parą Diecezjalną.

Temat przewodni spotkania: „Pan powołuje uzdolnionych”, prowadzony był w oparciu o fragmenty artykułu o. Bartłomieja Parysa SVD z Listu DK 167.

„Tak jest, Pan powołuje uzdolnionych. Tyle, że nie chodzi o nasze ludzkie jedynie zdolności, którymi możemy się wykazać, ale to uzdolnienie pochodzi z danej mocy w sakramentach. Ponad 40 lat temu, kiedy Ojciec Franciszek Blachnicki przedstawił swoją wizję Ruchu Światło-Życie na VI Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych, napisał wtedy: „Ruch Światło-Życie jest ruchem laikatu w Kościele i dlatego sprawowanie diakonii w nim, nie wyłączając diakonii moderacji, jest zasadniczo sprawą ludzi świeckich. Ich uprawnienia w zakresie diakonii wynikają z samej przynależności do Kościoła, czyli z ich związku z Chrystusem Głową Kościoła oraz z otrzymanego namaszczenia Duchem Świętym, szczególnie w sakramencie chrztu i bierzmowania”.

Kolejne spotkanie odbędzie się 17.06.2023 r. Szczegóły wkrótce!