Pokazać Jezusa

Pokazać dzieciom Jezusa to nie tylko wprowadzać zasady czy uczyć o wierze. Potrzebujemy ciągłej refleksji nad tym czy naprawdę dajemy Jezusa …

W piątkowy wieczór 28.10.2022 r. nasz rejon Legionowo zgromadził się na wspólnej Eucharystii i modlitwie różańcowej. Piękna świątynia pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w której nie raz już mieliśmy łaskę spotkania, rozbrzmiała naszym śpiewem i uwielbieniem. Mszę świętą koncelebrowali ks. Mirek Gawryś i ks. Piotr Główka, a w konfesjonale posługiwali ks. Tomek Smoliński i ks. Jarek Gawroński.  

Słowa naszego moderatora rejonowego ks. Piotra Główki od początku celebracji prowadziły nas do pochylenia się nad zagadnieniem jedności, która prowadzi do służby Jezusowi i dawania go tym, do których zostaliśmy posłani. Wspólna Eucharystia rodzin z ruchu Domowego Kościoła nie została przeżyta w oderwaniu od tygodnia misyjnego, ale dogłębnie wpisała się w jego treść. Wg. ks. Piotra, jako rodzice zostajemy wysłani do pogan, którzy w naszych rodzinach mają okazję poznać Jezusa. Pokazać dzieciom Jezusa to nie tylko wprowadzać zasady czy uczyć o wierze. Czasami oznacza to, żeby metaforycznie oddać połowę majątku i pozwolić odejść, tak jak uczynił najlepszy z ojców. Potrzebujemy ciągłej refleksji nad tym czy naprawdę dajemy Jezusa – to, że wypełniamy wszystkie zobowiązania i stosujemy się do zasad DK wcale nie musi być z tym równoznaczne…

Kolejny miesiąc wspólnotowej wędrówki za nami. Dziękujemy Bogu za łaskę formacji w Domowym Kościele, naszych księży moderatorów, oraz za nas wszystkich.

Wspólna Eucharystia przypomina nam tych, z którymi pielgrzymujemy. Zgodnie z zamysłem czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego nie jesteśmy sami wśród trudów. Otrzymujemy słowo, które oświetla życie.

Anna K.