Adwentowy Dzień Wspólnoty

Druga niedziela adwentu roku 2021, zapadnie nam w pamięć w sposób szczególny. Mieliśmy niepowtarzalną okazję świętować nasz Rejonowy Dzień Wspólnoty w szerszym gronie. W legionowskiej parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, połączyliśmy się we wspólnej Eucharystii i modlitwie do Ducha Świętego z Rejonem Tarchomin.

Reprezentowały nas aż 22 kręgi stałe i 3 pilotowane a goście przybyli w 13 kręgach stałych i 4 pilotowanych. Przedstawiciele rejonu Tarchomin licznie włączyli się do wszystkich posług, szczególnie do diakonii muzycznej. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jan Staruchowicz moderator wspólnoty młodzieżowej, a wraz z Nim koncelebrowali ks. Jarosław Gawroński i ks. Jan Łaski.  Towarzyszyło nam również  trzech księży spowiadających; ks. Marcin Kwitek, ks. Mariusz Danelczyk i ks. Łukasz Tarasiuk.

W refleksję nad tematem RDW wprowadziła nas wspólnota młodzieżowa, która rozpoczęła modlitwą do Ducha Świętego i koordynowała przebieg całego wydarzenia.  Rola odkrywania prawdy jako celu i Drogi  w formacji Ruchu Światło- Życie, była motywem przewodnim, zarówno w rozważaniach, homilii, budujących  świadectwach, oraz  na namiocie spotkania,  kiedy wszyscy kontemplowaliśmy Magnificat. Ks. Jan Staruchowicz w wygłoszonym do nas słowie podzielił się swoim osobistym doświadczeniem wiary i zachwytem Charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Zgodnie z Jego myślą to właśnie prawda i odkrywanie Jej prowadzi nas do czerpania z głębi Sakramentu Chrztu Świętego. Deuterokatechumenat w nauczaniu Ojca Franciszka to droga, która umożliwia nam odkrycie i przeżycie na nowo tego wydarzenia, co daje moc do  bycia żywym Kościołem. Świadectwo pary małżeńskiej ukazało nam przykład rozeznawania woli Bożej, za pomocą narzędzi jakimi są zobowiązania DK. Szczególnie Reguła Życia prowadzi do stawania w prawdzie o sobie i umożliwia wzrost, nas jako rodziców, małżonków oraz członków wspólnoty. Zainspirowani usłyszanym świadectwem nie bójmy się stawać ponad przykrymi emocjami i komunikować naszych potrzeb członkom Kręgów. Tylko wtedy nasze relacje będą budowane na prawdzie i poprowadzą do prawdziwej jedności. 

Diakonia Muzyczna na Adwentowym RDW, zaskoczyła nas wszystkich starannie przygotowanymi pieśniami, odśpiewanymi na głosy. Nie tylko zachwycający śpiew ale także głębia rozważań zawarta w pieśniach, wprowadziła nas w refleksję nad zbliżającym się przyjściem naszego Pana.

Może i ledwo wyrobiliśmy się z czasem i na szybko trzeba było organizować koordynację ruchu samochodowego na parkingu. Jednak to tylko dla tego, że było nas tak dużo i nie szczędziliśmy czasu na to co jest dla nas ważne i w czym jako wspólnota możemy razem uwielbić Pana. Szczególne podziękowania dla gospodarza ks. Piotra Główki i Jego parafian, za otwartą Świątynie i wyrozumiałość dla żywej i licznej Wspólnoty Domowego Kościoła. 

Anna Kierzkiewicz

Link do zdjęć z wydarzenia:
https://drive.google.com/drive/folders/1eX4kD6JYkKXpX1_cqUVUkaL7bbid05kL?usp=sharing