Rekolekcje Domowe – wakacje 2020

Krąg centralny Domowego Kościoła, ze wglądu na panującą w Polsce pandemię, zadecydował o odwołaniu wszystkich rekolekcji formacyjnych DK w wakacje 2020. Podjął też decyzje, że mają się nie odbywać żadne zastępcze formy rekolekcji formacyjnych: on-line czy dojazdowe. [zapoznaj się listem kręgu centralnego]

Krąg centralny zaproponował przeżycie w wakacje 2020 roku szczególnych “Rekolekcji Domowych“. Ta propozycja jest skierowana do wszystkich członków gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie na każdym etapie formacji, a uczestnictwo w “Rekolekcjach Domowych” ma być wypełnieniem siódmego zobowiązania DK “uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.”.

o drodze przez pustynię ku dojrzałości w Chrystusie. Dlaczego w tym roku nie wyjeżdżamy na Oazę?

CZYM SĄ REKOLEKCJE DOMOWE?

 • formacją przeżywaną w rodzinie
 • rekolekcjami zaplanowanymi samodzielnie
 • czasem pogłębiania relacji z Chrystusem, współmałżonkiem i dziećmi

CZYM NIE SĄ REKOLEKCJE DOMOWE?

 • rekolekcjami online
 • rekolekcjami dojazdowymi
 • domową wersją Oazy Rodzin

Na tej stronie znajdziesz następujące informacje:

Jesteśmy zaproszeni,  by w tym szczególnym roku przeżyć specyficzne „rekolekcje domowe” w rodzinnym katechumenacie, w Kościele domowym. Podejmijmy wysiłek takiego przeżycia czasu wakacji, by miał on także wymiar formacyjny.  Wiele elementów, które przeżywamy na rekolekcjach, możemy przenieść do naszych domów i przeżyć je w gronie małżeńskim i rodzinnym. Czujmy się wolni w podjęciu takich postanowień i wyborze takich duchowych praktyk, które rozeznamy jako najbardziej odpowiednie dla naszej rodziny. Poniższe treści mogą być pomocne w zaplanowaniu i przeżyciu domowych rekolekcji, nie są to jednak żadne gotowe konspekty, ani kompletne materiały.
 • Rozeznanie: podjęcie decyzji, wyznaczenie celów i metod
 • Przygotowanie: duchowe i organizacyjne
  • Przygotowanie duchowe
  • Przygotowanie od strony organizacyjnej
   • Wyznaczenie ram czasowych
   • Przygotowanie w miarę konkretnego programu
   • Zgromadzenie materiałów
   • Omówienie planów z dziećmi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...
 • Przeżywanie
  • Spotkać się z sobą, by w prawdzie i otwartości spotkać się z Bogiem
  • Pierwszeństwo Boga
  • Wielkoduszność i hojność wobec Boga
  • Wierność obranej drodze i samodyscyplina
  • Łagodność wobec siebie
  • Asceza
  • Równowaga między tym co osobiste, a tym co wspólne
  • Refleksja nad przezywanym czasem i wyciąganie wniosków
  • Zapisywanie
  • Dzielenie
 • Podsumowanie
  • Spowiedź
  • Spotkanie kręgu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...
 • Zobowiązania
 • Dialog rodzinny
 • Dzielenie słowem Bożym
 • Jedności małżeńska
 • Czas dla rodziny
 • Pogłębienie znajomości charyzmatu Ruchu Światło-Życie i osoby i nauczania ks. FB i s. JS
 • Książki, konferencje, filmy
 • Eucharystia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

Rekolekcje Domowe; zobacz jeszcze…