REKOLEKCJE DOMOWE – KONKRETNE PROPOZYCJE

Rekolekcje domowe nie są rekolekcjami online, ani nie polegają na realizowaniu w domu całego programu konkretnej oazą rodzin. Poszczególne elementy opisane w podręcznikach do ONŻ mogą być oczywiście inspiracją, a nawet mogą być wprost wykorzystane w planowaniu swojej wakacyjnej formacji. Nie trzeba jednak, a nawet nie należy, do nich się ograniczać. Warto sięgnąć po szeroki zasób lektur, konferencji, filmów związanych z charyzmatem Ruchu Światło-Życie, z tematyką duchowości małżeńskiej, zaczerpnąć z wielkiego skarbca duchowej tradycji Kościoła.

Poniższe propozycje nie są kompletnym materiałem do zrealizowania rekolekcji domowych, ani nie zawierają gotowych konspektów, warto jednak wziąć je pod uwagę planując swoje rekolekcje domowe.

Zobowiązania

Podjęcie z gorliwością wszystkich zobowiązań DK powinno być podstawowym postanowieniem na czas wakacji. Warto zwrócić uwagę, zwłaszcza na te, z którymi mamy największą trudność, na które być może w normalnym trybie życia brakuje czasu i siły.

Jeśli chcemy się zająć poszczególnymi zobowiązaniami, można to zrobić w następującym schemacie:

 • Zobowiązanie, które wychodzi nam najlepiej
  • Przedyskutować w małżeństwie:
   1. Co sprawia, że ta praktyka duchowa jest dla nas owocna?
   2. Co nam pomaga wiernie ją realizować?
   3. Co możemy zrobić, żeby jeszcze ją pogłębić?
  • Powierzyć to wszystko Bogu w modlitwie
  • Czytać, słuchać, oglądać – wyciągać wnioski
  • Wnioski przenieść na konkretne postanowienia
  • Postanowienia codziennie realizować, a np. raz w tygodniu dzielić się spostrzeżeniami ze współmałżonkiem
 • Zobowiązanie, które wychodzi nam najsłabiej
  • Przedyskutować w małżeństwie:
   1. Co sprawia, że ta praktyka duchowa jest dla nas taka trudna (które elementy)?
   2. Co nam najbardziej przeszkadza, by wiernie ją realizować (w nas samych)?
   3. Co możemy zrobić, żeby ją podjąć z większą regularnością lub pogłębić?
  • Powierzyć to wszystko Bogu w modlitwie
  • Czytać, słuchać, oglądać – wyciągać wnioski
  • Wnioski przenieść na konkretne postanowienia
  • Postanowienia codziennie realizować, a np. raz w tygodniu dzielić się spostrzeżeniami ze współmałżonkiem

Te linki odeślą Was do materiałów Szkoły Animatora dotyczących poszczególnych zobowiązań:

Namiot Spotkania, Regularne spotkanie ze Słowem Bożym, Modlitwa małżeńska, Modlitwa rodzinna, Dialog Małżeński, Reguła życia, Rekolekcje.

A tutaj nagrane przez członków Domowego Kościoła świadectwa: PLAYLISTA

Dialog rodzinny

Wakacje są dobrą okazją do podjęcia proponowanej w DK praktyki, jaką jest dialog rodzinny. Analogicznie do dialogu małżeńskiego, możemy z młodszymi, albo nawet dorosłymi już dziećmi, w duchu modlitwy porozmawiać o ważnych sprawach dotyczących naszej rodziny, o tematach być może nigdy nie poruszanych, a istotnych.

Może on przebiegać wg następującego schematu:

 • Zadbajmy o odpowiedni czas i miejsce, o miłą atmosferę (może być ciasto).
  • Zgromadźmy się całą rodziną i ustalmy zasady (każdy ma prawo się wypowiedzieć, słuchamy się nawzajem, nie oceniamy itp.)
  • Rozpocznijmy od zapalenia świecy i wspólnej modlitwy.
  • Podziękujmy sobie wzajemnie za sprawy proste i oczywiste, za które być może nigdy sobie nie dziękowaliśmy.
  • Dajmy dzieciom okazję do podzielenia się, czym żyją, jak postrzegają nas jako rodziców, jakie mają obawy i jakie przeżywają radości, nie zapomnijmy przy tym sami się również podzielić swoim patrzeniem na dzieci.
  • Podejmijmy jedną aktualną sprawę, która w naszej rodzinie wymaga przedyskutowania, wyjaśnienia lub podjęcia wspólnej decyzji.
  • Zróbmy krótkie podsumowanie, wyciągnijmy jakiś wniosek, zróbmy postanowienie.
  • Podziękujmy sobie za poświęcony czas i pomódlmy się krótko na koniec.

Przestrzeni do kreatywności w tej dziedzinie jest sporo, a Duch Święty na pewno nam podpowie, co jest dla nas istotne do podjęcia, o czym rozmawiać.

Tutaj link do świadectwa na temat dialogu rodzinnego: ŚWIADECTWO

Dzielenie słowem Bożym

Niezwykle cenną praktyką podejmowaną w małżeństwie lub w gronie rodzinnym jest dzielenie się słowem Bożym.

 • Dzielenie się słowem Bożym w małżeństwie może być nawiązaniem do namiotu spotkania. Jeśli modlimy się, rozmyślając nad słowem Bożym rano, to niezwykle owocną praktyką, jest powracanie do tego samego słowa wieczorem. Warto podzielić się ze współmałżonkiem doświadczeniem modlitwy i owocami rozważania. Można najpierw odczytać dany fragment, a następnie powrócić trzeba do najważniejszych myśli, poruszeń serca, inspiracji, pragnień i uczuć, które zrodziły się podczas porannego rozmyślania (nie wymyślać niczego na szybko, ale sięgnąć do tego, co wcześniej się pojawiło). Jeśli zanotowaliśmy słowo życia lub jakieś konkretne wnioski, można je po prostu przeczytać. Takie dzielenie może być punktem wyjścia do spontanicznej modlitwy małżeńskiej.
 • Dzielenie się słowem Bożym w rodzinie może być praktykowane jako przygotowanie do niedzielnej Eucharystii, w sobotni wieczór, ale może tez być praktykowane częściej. Przeczytajmy głośno fragment Ewangelii, najlepiej dwa razy. Warto zachęcić dzieci do opowiedzenia, co z tego słowa rozumieją. Być może trzeba będzie młodszym dzieciom w prostszych słowach wyjaśnić, o czym mowa. Ze starszymi warto sięgnąć do przypisów czy fragmentu komentarza. Po uchwyceniu sensu dosłownego tekstu, niech każdy, tak jak potrafi, dzieci też, podzieli się, co dla niego w tym fragmencie jest ważne, co odczytuje jako szczególne wezwanie Boże dla siebie. Zakończmy to potem wspólną modlitwą spontaniczną. Będzie to piękna modlitwa rodzinna. Jej przedłużeniem może być wybranie słowa życia na najbliższy dzień lub tydzień, którym będziemy się starali szczególnie żyć w naszej codzienności.

Jedność małżeńska

 • Modlitwa małżeńska i dialog, będący wspólnym rozeznawaniem Bożego planu dla naszego małżeństwa to podstawowe praktyki duchowe, które mają umacniać wierność naszemu powołaniu i otwierać na współpracę z łaską sakramentu małżeństwa. W czasie wakacji nie tylko nie powinny być one zaniedbane, ale warto starać się je rozwijać.
 • Wykorzystajmy ten czas na umocnienie jedności małżeńskiej. Wszelkie praktyki duchowe wypełniane wspólnie, wspólnie podejmowana praca w jakiejkolwiek dziedzinie, wszelkie wspólne aktywności mogą prowadzić małżonków do spędzania czasu razem i jeszcze szerszego otwierania się na siebie nawzajem. Będą one okazją do zapraszania Boga do wzajemnych relacji. Można jednak także zagadnienia życia małżeńskiego uczynić głównym tematem naszych rekolekcji domowych. Zagadnienia, do których warto zawsze wracać i je pogłębiać, to m.in.:
  • Modlitwa małżeńska i wspólny duchowy rozwój
  • Przebaczenie i pojednanie
  • Komunikacja w małżeństwie
  • Finanse
  • Intymność, czystość małżeńska
  • Płodność
  • Wychowanie dzieci

Czas dla rodziny

W budowaniu relacji rodzinnych, oprócz modlitwy rodzinnej czy dialogu rodzinnego, przede wszystkim warto postawić na wspólne spędzanie czasu. Ten czas to także swoista „szkoła życia” – i nie chodzi tu o cykl konferencji, ale o naukę bycia razem na co dzień, w małżeństwie i rodzinie. Zadbajmy o wzajemne relacje – zaplanujmy szereg wspólnych aktywności, które zaangażują całą rodzinę. Jeżeli nawet nie uda się gdzieś wyjechać na dłużej w gronie rodziny, wykorzystajmy możliwość zorganizowania krótszych wycieczek, spacerów w okolicy, wspólnej zabawy czy posiłków. Niech to będą nasze „wyprawy otwartych oczu”, gdzie wspólnie odkryjemy Boga w pięknie przyrody, w drugim człowieku i doświadczymy Bożego działania. Niech będzie to punkt wyjścia do wieczornej modlitwy rodzinnej, która rozpocznie się od dzielenia się tym, co każdy z członków rodziny odkrył jako znak obecności pośród nas Boga – źródła wszelkiego piękna i dobra. Dzielenie takie prowadzić może do bardzo autentycznej i pięknej, spontanicznej modlitwy dziękczynienia i uwielbienia.

Pogłębienie znajomości charyzmatu Ruchu Światło-Życie oraz osoby i nauczania ks. Blachnickiego i s. Skudro

Formuła przeżywanych w wakacje rekolekcji domowych sprzyja temu, by nadrobić to, na co w ciągu roku nie zawsze jest czas, zapoznać się z tym, co należy do formacji w Ruchu Światło-Życie, ale nie jest zawarte w konspektach, przynajmniej pierwszych lat pracy w Domowym Kościele. Aby w pełni zaangażować się w drogę formacji DK, trzeba poznać jego korzenie i tożsamość, uchwycić zasadnicze idee, które wyznaczają kierunek, na każdym etapie formacji w Ruchu, wreszcie odkryć wielki dar Ducha Świętego, który działał przez osobę ks. Franciszka Blachnickiego i jest obecny także dziś w całym dziele Oazy. Należy zatem sięgnąć po książki, konferencje czy filmy, które zawierają nauczanie Założyciela Ruchu, opisują i wyjaśniają charyzmat Światło-Życie, dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a także przybliżają postać ojca Franciszka i współpracującej z nim s. Jadwigi. Będzie to możliwość odkrycia, jak Duch Święty działa w Kościele, w historii konkretnych ludzi, wpisując ją w dzieje zbawienia.

Szereg polecanych pozycji (choć jest ich o wiele więcej) znajduje się w punkcie następnym.

Książki, filmy, konferencje

Mamy obecnie łatwy dostęp do wielkiego bogactwa wartościowych książek, artykułów, filmów, konferencji dotyczących życia duchowego, relacji małżeńskich czy rodziny. Warto z nich korzystać, wystrzegając się dwóch skrajności: ciągłego odkładania ich na później (lenistwo), ale też zachłannego rzucania się na wszystko, co wpadnie w ręce (łakomstwo duchowe).

Można oprzeć się na poniższym schemacie:

 • Wybrać odpowiednie pozycje książkowe, artykuły, filmy czy nagrania związane z tematyką, którą chcemy podjąć.
  • Czytać lub oglądać w określonym wymiarze i czasie, np. po jednym rozdziale dziennie, zawsze po kolacji albo 20 min. dziennie, zaraz po położeniu dzieci spać itp.
  • Dzielić się poznawanymi treściami i wnioskami ze współmałżonkiem (jeżeli każde z małżonków czyta co innego)
  • Wspólnie na bieżąco omawiać czytane teksty, obejrzane filmy, rozważane tematy, szukać wspólnych inspiracji.
  • Zapisywać najciekawsze cytaty, poruszające myśli, rodzące się pytania.
  • Wyciągać wnioski i podejmować konkretne postanowienia.

Poniżej lista niektórych ciekawych tytułów. Należy ją potraktować, jako punkt wyjścia dla własnych poszukiwań.

 • Seria Szkoła modlitwy, Kraków 2010:
 • Blachnicki, Namiot spotkania
 • Blachnicki, Modlitwa tętniąca życiem
 • Blachnicki, Panie, naucz nas się modlić cz. 1-2
 • Blachnicki, Oto Oblubieniec nadchodzi
 • Blachnicki, Aż dojdziemy do człowieka doskonałego
 • Blachnicki, Jeśli się nie odmienicie
 • Blachnicki, Życie moje oddaję
 • Blachnicki, Kim jest człowiek
 • Blachnicki, Oto Matka twoja
 • Blachnicki, Oblicza Ducha
 • Skudro, Szkoła modlitwy. Podręcznik, Kraków 2011.
 • Blachnicki, Trzy nawrócenia, Kraków 2011.
 • Blachnicki, Spojrzenia w świetle łaski, Kraków 2001.
 • Blachnicki, Rekolekcje więzienne, Kraków 2001.
 • Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2016.
 • Blachnicki, Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Kraków 2017.
 • Blachnicki, Kiernikowski, Moria, Mara i Nebo. O duchowych doświadczeniach księdza Franciszka Blachnickiego w ostatnich latach jego życia, Kraków 2020.
 • Seweryn, Nasze korzenie, Kraków 2019.
 • Seweryn, Z. Podlewska, G. Skop, Trzy opowiadania, jedna historia, Kraków 2018.
 • Bańka, Powrócić do źródeł. O modlitwie pełnej mocy
 • Bańka, Jak modlić się o cud?

Wszystkie pozycje można zamówić na stronie: https://wydawnictwo-oaza.pl/

Tematykę dotyczącą modlitwy słowem Bożym, a także duchowości chrześcijańskiej w ogóle, w bardzo dobry i pogłębiony sposób przybliżają publikacje wydawnictwa Salwator, zwłaszcza takich autorów jak K. Wons czy I. Gargano.
https://www.salwator.com/

Godna polecenia jest nowa seria Wydawnictwa WAM +AMDG+ przybliżająca współczesnemu czytelnikowi zagadnienia dotyczące modlitwy osobistej, rozeznawania woli Bożej, duchowego rozwoju zaczerpnięte z duchowości św. Ignacego.
https://wydawnictwowam.pl/

Filmy warte obejrzenia:

Eucharystia

Dlaczego Eucharystia jest konieczna?
Metodą rekolekcji oazowych jest metoda przeżyciowa, a więc nie tylko ukazanie ideału nowego życia i inspiracja do realizowania go w codzienności, ale doprowadzenie uczestników do jego realizacji. Istotą jest tu przeżycie spotkania z Bogiem, który przemienia życie. Aby ideał nowego życia przyjąć jako swój i konsekwentnie go realizować, potrzeba doświadczenia, które:

 • Zmieni nasze myślenie – spotkanie z Duchem Prawdy w słowie Bożym (także to wszystko, co stanowi kontekst dla lepszego zrozumienia Bożego orędzia: nauczanie Kościoła, lektury duchowe, konferencje itd.)
 • Wzmocni naszą wolę – spotkanie z kochającym Ojcem na modlitwie (przede wszystkim Namiot Spotkania)
 • Uzdolni do działania – spotkanie z Chrystusem Zbawicielem w sakramentach (spowiedź i Eucharystia)

Szczytem przeżyć rekolekcyjnych (także w rekolekcjach domowych) jest Eucharystia. Eucharystia to najpełniejsze wejście w relację z Jezusem Chrystusem, który nas zbawia. Wszystko inne ma prowadzić do coraz pełniejszego i głębszego zjednoczenia z Jezusem w Komunii, którego owocem będzie nowe życie.

Korzystajmy zatem z możliwości uczestnictwa w Eucharystii. (Oczywiście w takim zakresie, jaki na dany moment dla naszej rodziny będzie możliwy).


Rekolekcje Domowe; zobacz jeszcze…