W kręgu jedności

W piątek 25 lutego odbyła się kolejna Msza Święta jednocząca kręgi Domowego Kościoła z rejonu legionowskiego. Miała ona miejsce w kościele garnizonowym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP. Podczas Eucharystii padły ważne pytania: czy słuchamy siebie nawzajem, czy znamy swoje pragnienia?

Piątkową Mszę św. o godz. 19:00 odprawili wspólnie wikariusze ze wspomnianej parafii. Przewodniczył jej ks. Mateusz Szczepański w towarzystwie ks. Tomasza Cabaja. Obaj księża z wielkim zaangażowaniem opiekują się kręgami Domowego Kościoła.

Ks. Mateusz rozpoczął kazanie od rozważania na temat Słowa Bożego, które jest żywe wówczas, gdy człowiek Nim żyje. A Słowo było tego dnia szczególnie wymowne. Nie ma chyba bardziej konkretnego w temacie nierozerwalności i jedności małżeńskiej, niż tekst z Ewangelii św. Marka: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.  Stanowiło ono punkt wyjścia do rozważań o tym, iż małżeństwo jest ciągłym przezwyciężaniem siebie. – „Gdyby nie Bóg, człowiek może osiągnąć wysokie stadium egoizmu, krzywdząc drugiego człowieka. Przykładem jest to, co dzieje się za wschodnią granicą” – mówił kapłan, nawiązując do wojny, która dotknęła Ukrainę. Ks. Mateusz kontynuował zadając zgromadzonym trudne pytania: Czy słuchamy siebie nawzajem w małżeństwie? W kręgu? Czy znamy nasze pragnienia? Jego zdaniem, to właśnie wiedza o wzajemnych pragnieniach rodzi jedność. Czy zadajemy sobie trud, aby je poznać? Czy znając je chcemy się o nie zatroszczyć? Czy szanujemy je? A może w kręgu to zasady stoją na pierwszym miejscu – ponad otwartością i szczerym zainteresowaniem?

Po Eucharystii odbyła się krótka adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wspólnota zaangażowała się w uwielbienie i dziękczynienie. Na koniec wspólnego spotkania, uczestnicy utworzyli krąg śpiewając pieśń: „Zjednoczeni w Duchu”. Jakkolwiek bylibyśmy wewnętrznie rozdarci, w świecie, gdzie liczy się przede wszystkim indywidualizm, jest nadzieja na prawdziwą i żywą wspólnotę: małżeńską i nie tylko – bo jest z nami Jezus, on kroczy z nami… „Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas.”

Na kolejną Mszę Świetą rejonu legionowskiego zapraszamy 18 marca do parafi Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie!

Agnieszka Mosakowska

Link do zdjęć z wydarzenia:
https://drive.google.com/drive/folders/17n0H9ldICVylRO9Wvz1DxONE-T7H6b3a