Wyzwoleni z ciemności

Kolejny już raz mogliśmy uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. W piątek 18 marca w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie odbyła się Msza Św. w intencji  kręgów, rodzin i kapłanów naszego legionowskiego rejonu. Podczas Liturgii mocno wybrzmiały słowa „przez mękę i krew wyzwolił nas z ciemności do światła”. Czy naprawdę wierzymy w całkowite wyzwolenie i przebaczenie naszych grzechów?

Przed mszą, wspólnie z parafianami i ks. Janem, przeżywaliśmy mękę Chrystusa podczas Drogi Krzyżowej. Dzięki rozważaniom, przygotowanym przez wspólnotę O. Pio, mogliśmy zgłębić treści poszczególnych stacji. Celebrans zachęcał nas, abyśmy kontemplując Golgotę, ujrzeli swoją drogę do Chrystusa. 

Eucharystię poprowadził ks. Karol, który wspiera i angażuje się w działanie nowopowstającego kręgu DK w parafii. Swoją homilię rozpoczął od przytoczenia paradoksu z zakresu logiki teologicznej : czy Bóg może stworzyć najcięższy kamień i czy go uniesie? Na obie części pytania odpowiemy, że tak, co zaprzecza logice. Jest tylko jeden kamień, którego bez naszej zgody nie udźwignie, to nasze serca. Bóg szanuje naszą wolność i czeka na naszą zgodę. Czeka, abyśmy przyjęli Jego syna i jego odkupieńczą mękę. Kapłan przestrzegał nas, abyśmy nie byli jak faryzeusze, którym „Królestwo Boże będzie zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Na koniec, ks. Karol życzył nam, abyśmy nie zmarnowali czasu Wielkiego Postu; abyśmy obrali Jezusa za  Króla w tych obszarach naszego życia,  w których jeszcze tego nie zrobiliśmy.

Podczas mszy, w liturgię słowa oraz posługę, zaangażowali się małżonkowie z parafialnego kręgu, który kończył właśnie etap ewangelizacji. Modlimy się, aby w jedności wytrwali na tej drodze oraz aby uczestnictwo w DK przynosiło owoce w ich życiu i prowadziło do Chrystusa. O oprawę eucharystii zadbała diakonia muzyczna, pod opieką Łukasza Kulasa. Wszystkim dziękujemy za obecność i modlitwę.

Kolejna msza odbędzie się 22.04.2022 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie o godz. 19:00.

Adrianna Błaszczak

Link do zdjęć z wydarzenia: https://drive.google.com/drive/folders/1FXcCLUau23tKgPZGqzImF5e7J7HmFhca