Z błogosławionym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim

Piątek 27 maja to jeden z wielu dni w historii Legionowa i naszej wspólnoty.
Jednak, ofiarowany nam przez Pana Boga dzień, był niezwykły. Nasza kolejna wspólna Eucharystia w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie, wigilia ustanowienia Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego patronem Legionowa oraz 27 rocznica przyjęcia sakramentu Kapłaństwa przez Naszego Moderatora Rejonowego Księdza Piotra Główki.

W Parafii już o 18.00 zagościły relikwie Błogosławionego, a piękny wykład Pana Grzegorza Polaka (przed nasza mszą świętą) przybliżył nam odwagę, wiarę i pokorę księdza Kardynała Wyszyńskiego. Zasady jego życia okazują się ciągle aktualne i potrzebne.
Eucharystii Rejonowej Domowego Kościoła o godzinie 20.00 przewodniczył ks. Jarek, który modlił się o łaski dla księdza Piotra w rocznice święceń. Księża Piotr, Grzegorz, Adam i Jan w koncelebrze modlili się na nasze małżeństwa, abyśmy doskonalili relacje z Jezusem Chrystusem. Księża Marcin i Mariusz – pozwalali na oczyszczenie serc w sakramencie pokuty.


Podczas Liturgii wybrzmiały słowa „wiele Ludu mam w tym mieście”. W kolejnych dniach okaże się: Czy ufamy słowom psalmu “Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi” ? Czy pamiętamy słowa “Ja jestem z tobą” ? Czy włączamy nasze życie w życie kościoła ?
Czy raczej staramy się czasami dołączać wiarę do swojego planu na życie – jak mieszkańcy z miasta z pierwszego czytania?


Wielką łaską dla nas było uczestniczyć w tej Eucharystii i zostać pobłogosławionym relikwiami błogosławionego Kardynała. Niech to błogosławieństwo będzie “kairos-em” dla naszego dalszego życia, a Pryscylla i Akwila dają nam przykład do angażowania się w Kościele i parafii.


Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński wstawiaj się za nami.
Owocnych wakacji i Rekolekcji z Panem Bogiem
Monika i Tomasz Stańczak


Link do zdjęć z wydarzenia: https://drive.google.com/drive/folders/1qSKcU_XQyBq0o7LEGVpX_glKf6Dwoqv1?usp=sharing


ps. Dziękujemy Panu Bogu i Wam za cały rok formacji, za uczestnictwo w rejonowych Mszach Świętych, gorliwość w modlitwie osłonowej, pomoc w okazywaniu miłosierdzia, upiększanie eucharystii śpiewem i służbą na ołtarzu, pilotowanie nowych kręgów, wsparcie w funkcjonowaniu naszej strony internetowej, diakoni słowa, dbanie o finanse wspólnoty. Dziękujemy animatorom i łącznikom. Cieszy nas obecność każdego z Was na kręgach, dzielenie się radościami i wyzwaniami, gotowość do służby Bogu i ludziom.