Z dziecięcą wiarą i ufnością

19.05.2023 r. zgromadziliśmy się w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, aby wspólnie modlić się za posługujących nam kapłanów oraz o jedność i pokój dla małżeństw i rodzin z naszego rejonu. Msza św. poprzedzona była nabożeństwem majowym ku czci Matki Bożej, tak “czule spoglądającej na nas” znad tabernakulum

To do Niej przyszliśmy z dziecięcą wiarą i ufnością, że zaradzi naszym troskom i przez Jej ręce, Bóg w swojej wielkiej miłości, udzieli nam tych łask, o które prosimy.

Mszę Świętą odprawił ks. Marek Nowak. Wygłosił do nas Słowo Boże, a podczas homilii mówił o jedności w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie, która zaczyna się w sercu każdego z nas.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom, które włączyły się w celebrację liturgii eucharystycznej poprzez czytanie, śpiew czy służbę przy ołtarzu.

Nasza wieczorna modlitwa zakończyła się zawierzeniem się Matce Bożej słowami Apelu Jasnogórskiego, a z okazji 50-lecia DK, każdemu małżeństwu oraz kapłanowi zostały podarowane różańce Jubileuszowe.

Monika i Tomek

Poniżej zdjęcia  z wydarzenia: