Zakończenie peregrynacji obrazu Świętej Rodziny

“Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9)

Jesteśmy wdzięczni za dar łaski otrzymany od Boga Ojca w postaci obecności Ikony św. Rodziny w naszych domach.

Jezu, Maryjo i Józefie – w ikonie św. Rodziny gościliście w naszych rodzinach, byliście obecni w codzienności naszego życia, a my mogliśmy wpatrywać się w Was, Waszą miłość, oddanie i jedność. Powierzaliśmy Wam nasze radości i troski oraz wszystkie nasze sprawy, które mamy ukryte w naszych sercach. Wierzymy, że Wasza obecność pośród nas ożywi nasze rodziny, odnowi w nich miłość i wzajemne relacje. Pobudzi nas do ofiarności i czynienia dobra dla bliźnich, abyśmy podążali drogą do świętości wyznaczoną przez naszego Pana i Zbawiciela w Duchu św. Dodawajcie nam odwagi, byśmy pośród narodów głosili chwałę Pana i sławili jego imię. Każdego dnia głosili jego zbawienie, rozgłaszali cuda pośród wszystkich ludów. Abyśmy się stali solą dla ziemi i światłością dla świata. Pragniemy stawać się Rodzinami na wzór Waszej, wypraszajcie dla naszych rodzin potrzebne łaski i czuwajcie nad naszą codziennością, błogosławcie i wskazujcie drogę do Boga Ojca. Wdzięczni za dar peregrynacji Ikony św. Rodziny w naszych domach – Rodziny rejonu Gocław-Wawer.