Zaproszenie na czuwanie z rodziną Ulmów 11.05.2024 r.

Przekazujemy zaproszenie od pary diecezjalnej i sami dołączamy!

Droga Wspólnoto,
“Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję (…). To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” (J 15, 13-14. 17)

Chcemy przypomnieć i jeszcze raz Was zaprosić na czuwanie z Błogosławioną Rodziną Ulmów, to już w najbliższą sobotę 11.05.2024!

Program czuwania:
– 17:45 – powitanie relikwii w Katedrze Warszawsko-Praskiej
– 18:00 – Eucharystia pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego
– 19:15 – Przybliżenie historii życia Rodziny Ulmów 
W tym czasie dzieci będą miały zajęcia o Rodzinie Ulmów dostosowane do swojego wieku, zapraszamy na nie dzieci od 6 roku życia. 
Obowiązują zapisy na listę pod linkiem, zgłoszenia do 09.05.2024 r.kliknij, aby zapisać dzieci na zajęcia o Rodzinie Ulmów
– 19:45 – Modlitwa małżonków przed relikwiami
– 20:45 – Powrót dzieci i wspólna modlitwa rodzin
– 21:15 – Apel Jasnogórski i zakończenie czuwania


Czuwania jest otwarte dla wszystkich, więc zaprośmy rodziców, przyjaciół, znajomych, ale przede wszystkim mobilizujmy się wzajemnie w naszych kręgach. Niech to będzie nasze wspólnotowe przyzywanie Ducha św. i prośba, aby nas uzdolnił do miłowania siebie nawzajem, naszych braci kosztem ofiary z siebie.

Pożegnanie relikwii rodziny Ulmów w naszej diecezji zaplanowane jest 18 maja w Ostrówku. Będzie to miało miejsce w formie plenerowej na terenie domu, w którym przed wstąpieniem do zakonu pracowała święta Faustyna. Spotkanie będzie prowadzone przez naszą Wspólnotę w formie modlitewno-zabawowej (taki “duchowy piknik”) z ukierunkowaniem na rodziny z dziećmi. Czas na wspólną modlitwę uwielbienia, a potem zabawy z dziećmi. Relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów będą następnie wystawione w kaplicy do spokojnej, rodzinnej modlitwy. Spotkanie rozpocznie się o 12.30 i zakończy około 15.00. Zapraszamy szczególnie rodziny z mniejszymi dziećmi, dla których wieczorne czuwanie w Katedrze może być zbyt wymagające.

Na większą chwałę Bożą!
ks. Zbyszek Rajski
Agnieszka i Marcin Skłodowscy

Szczęść Boże!
Marta i Konrad Neneman